Zagadnienia handlu zagranicznego 1998: Materialy VI ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii ... 16 i 17 listopada 1998 roku (Polish Edition)

ISBN: 978-83-910502-0-0

ISBN-10: 83-910502-0-3

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego · 1998