Orientacje i doktryny filozoficzne: Z dziejów myśli polskiej (Polish Edition)

by Jacek Juliusz Jadacki

ISBN: 978-83-907091-7-8

ISBN-10: 83-907091-7-1

Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego · 1998