Sztuka okolo 1500: Materialy Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad, 1996 (Polish Edition)

by Stowarzyszenie Historyków Sztuki

ISBN: 978-83-905667-5-7

ISBN-10: 83-905667-5-3

Arx Regia · 1997