Sztuka okolo 1400: Materialy Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995 (Polish Edition)

by Stowarzyszenie Historyków Sztuki

ISBN: 978-83-905667-2-6

ISBN-10: 83-905667-2-9

Arx Regia · 1996