Polityka spoleczna: Stan i perspektywy (Polish Edition)

ISBN: 978-83-904054-0-7

ISBN-10: 83-904054-0-7

Wyższa Szkola Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej · 1995