Mitologia Malczewskiego: Katalog wystawy (Polish Edition)

by Teresa Grzybkowska

ISBN: 978-83-903982-4-2

ISBN-10: 83-903982-4-9

Muzeum Czartoryskich w Krakowie · 1995