Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu-lipcu 1941 roku: Materialy z sesji naukowej w 55. ... Łódź, 10 czerwca 1996 r (Polish Edition)

ISBN: 978-83-903356-6-7

ISBN-10: 83-903356-6-2

Glówna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej · 1997