Glówna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej Oddzialy Terenowe w 1945 roku: Wybór dokumentów (Polish Edition)

ISBN: 978-83-903356-1-2

ISBN-10: 83-903356-1-1

Glówna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej · 1995