Lubomirscy: Starostowie sądeccy i spiscy (Polish Edition)

by Maria Marcinowska

ISBN: 978-83-903089-6-8

ISBN-10: 83-903089-6-7

Muzeum Okręgowe · 1998