Zagadnienia dydaktyczne, naukowo-badawcze oraz twórczość wynalazcza Katedry Transportu Linowego =: Didactic and scientific-research tasks and ... Katedry Transportu Linowego) (Polish Edition)

by Józef Hansel

ISBN: 978-83-902427-6-7

ISBN-10: 83-902427-6-1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislava Staszica w Krakowie, Katedra Transportu Linowego, Wydzial Inżynierii Mechanicznej i Robotyki · 1995