Uklady awaryjnego hamowania urządzeń wyciągowych na wolnych drogach przejazdu (Zeszyty naukowo-techniczne Katedry Transportu Linowego) (Polish Edition)

by Józef Hansel

ISBN: 978-83-902427-3-6

ISBN-10: 83-902427-3-7

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie, Katedra Transportu Linowego, Wydzial Inżynierii Mechanicznej i Robotyki · 1996