Ludzie Kościola Katolickiego na ziemi śląskiej: Zbiór studiów (Prace historyczne) (Polish Edition)

ISBN: 978-83-902242-4-4

ISBN-10: 83-902242-4-0

Wroclawskie Tow. Milośników Historii · 1994