Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego: Na przykladzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1961 (Prace historyczne) (Polish Edition)

by Stefan Wójcik

ISBN: 978-83-902242-3-7

ISBN-10: 83-902242-3-2

Wroclawskie Tow. Milośników Historii · 1995