Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej (Prace historyczne) (Polish Edition)

deportacje

by Stanislaw Ciesielski

ISBN: 978-83-902242-1-3

ISBN-10: 83-902242-1-6

Wroclawskie Tow. Milośników Historii · 1994