Studia i materialy z dziejów nowożytnych (Prace historyczne) (Polish Edition)

ISBN: 978-83-902242-0-6

ISBN-10: 83-902242-0-8

Wroclawskie Tow. Milośników Historii · 1995