Muzyka Krzysztofa Pendereckiego: Poetyka i recepcja: studia, eseje i materia±y

ISBN: 978-83-901888-9-8

ISBN-10: 83-901888-9-9

Akademia Muzyczna · 1996