Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III (Rozprawy z dziejów nauki i techniki) (Polish Edition)

by Jaroslaw Kurkowski

ISBN: 978-83-901353-0-4

ISBN-10: 83-901353-0-2

Wydawn. Retro-Art · 1994