Książka polska na Śląsku w drugiej polowie XIX wieku: Zarys problematyki (Prace Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego) (Polish Edition)

ISBN: 978-83-900814-6-5

ISBN-10: 83-900814-6-6

"Śląsk" · 1992