Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim w latach 1922-1939 (Polish Edition)

by Piotr Greiner

ISBN: 978-83-900814-3-4

ISBN-10: 83-900814-3-1

"Śląsk" Sp. zo. o · 1993