The Museum of Municipal Engineering in Krakow. (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie).

by Ewa Wyka

Ring-bound

ISBN: 978-83-900210-1-0

ISBN-10: 83-900210-1-3

(978-83-900210) · 2007