year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1997978-83-87639-00-6Marian DomaradzkiOdprzymiotnikowe rzeczowniki atrybutywne w historii polszczyzny (Prace Wydzialu Filologiczno-Filozoficznego) (Polish Edition)
  ''978-83-87639-02-0Piotr OlińskiCysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
1998978-83-87639-04-4Toruń i miasta Ziemi Chelmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej polowy XVIII wieku (tzw. album Steinera) (Polish Edition)
  ''978-83-87639-05-1Boguslaw DybaśFortece Rzeczypospolitej: Studium z dziejoẃ budowy fortyfikcji stalych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku (Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
  ''978-83-87639-06-8Jerzy DomaslowskiKościól Najświętszej Marii Panny w Toruniu (Zabytki Polski Pólnocnej) (Polish Edition)
  ''978-83-87639-07-5Dariusz MakillaMiedzy Welawa a Krolewcem 1657 - 1701. Geneza krolestwa w Prusach (Königtum in Preußen) ; Studium historyczno-prawne
1998978-83-87639-10-5Jan SawickiMichal Römer a problemy narodowościowe na ziemiach bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Polish Edition)
1997978-83-87639-11-2Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817 (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu) (Polish Edition)
1998978-83-87639-13-6Stanislaw LitakAkta wizytacji generalnej diecezji Inflanckiej i Kurlandzkiej czyli Piltyńskiej z 1761 roku (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu) (Polish Edition)
1999978-83-87639-14-3Pawel MolewskiRynna Gopla--problem jej genezy i roli w odplywie wód roztopowych podczas zlodowacenia vistuliańskiego = Goplo subglacial channel (tunnel ... Toruń--Polonia, Sectio C) (Polish Edition)
  ''978-83-87639-18-1Zofia Mocarska-TycowaSpotkania w s±owie: Szkice literackie (Prace popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
  ''978-83-87639-20-4Marcin Wo±kTekst w dwóch kontekstach: Narracja pierwszoosobowa w powiesciach Kazimierza Brandysa (Prace Wydzia±u Filologiczno-Filozoficznego)
2000978-83-87639-26-6Zenona Huberta NowakaPanstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Podzialy administracyjne i koscielne od XIII do XVI wieku
  ''978-83-87639-29-7Anna SupruniukBibliografia prac i publikacji Towarzystwa Naukowego w Toruniu za lata 1961-1999
  ''978-83-87639-43-3Iwona Katarzyna NowakowskaPrzemiany ewangelijnego slownictwa cerkiewnoslowianskiego
2006978-83-87639-85-3Monika KrajewskaPolsko-Rosyjski Sownik Lemowych Neologizmow
978-83-87639-95-2Wojny Ponocne W XVI-XVIII Wieku: W Czterechsetlecie Bitwy Pod Kircholmem

imprints found for this ISBN range: Tow. Nauk. w Toruniu · Towarzystwo Naukowe w Toruniu · TNT · Towarzystwo · Tow. Nauk. W Toruniu · Wydawnictwo Naukowe Umk · Uniwersytet Mikolaja Kopernika · Uniwersytet Miko±aja Kopernika w Toruniu · Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika