Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji: Komentarz: stan prawny na dzień 1 kwietnia 1998 roku (Polish Edition)

by Zenon Knypl

ISBN: 978-83-87409-80-7

ISBN-10: 83-87409-80-4

Wydawn. Stowarzyszenia Komorników Sądowych "Currenda" · 1998