Pamięci Profesora Adama Krokiewicza: Materialy z Sesji w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 4 marca 1997 r (Polish Edition)

ISBN: 978-83-86700-17-2

ISBN-10: 83-86700-17-3

R. Zaborowski · 1997