Continuo

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1995978-83-86682-00-3Halina SzulcMorfogeneza osiedli wiejskich w Polsce (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-01-0Ryszard GlazikObieg wody w klimacie kontynentalnym na przykladzie pólnocnej Mongolii (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-02-7Katarzyna Dąbrowska-ZielińskaSzacowanie ewapotranspiracji wilgotności gleb i masy zielonej ląk na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA =: Assessment of evapotranspiration, soil ... images (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-04-1Stefan KozarskiDeglacjacja pólnocno-zachodniej Polski: Warunki środowiska i transformacja geosystemu (20 KA->10 KA BP) (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-06-5Piotr GębicaEwolucja doliny Wisly pomiędzy Nowym Brzeskiem a Opatowcem w vistulianie i holocenie (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
1995978-83-86682-07-2Andrzej GawryszewskiMapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski, wykonane przez autorów obcych: Bibliografia lat 1846-1967 (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
1996978-83-86682-08-9Joanna PlitAntropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schylku XVIII w. do 1990 r.) (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-12-6Jerzy GrzeszczakTendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-13-3Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii: Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, ... Polish Academy of Sciences) (Polish Edition)
1997978-83-86682-19-5Jerzy BańskiPrzemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988 (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-20-1Andrzej GawryszewskiPrzestrzenna ruchliwość ludności Polski: Bibliografia, lata 1896-1990 (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-21-8Wim OstendorfGeographia Polonica 69- Urban Development and Urban Life in International Perspective
1998978-83-86682-25-6Mieczyslaw BanachDynamika brzegów dolnej Wisly (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
1998978-83-86682-26-3Miroslaw BlaszkiewiczDolina Wierzycy, jej geneza oraz rozwój w późnym Plejstocenie i wczesnym Holocenie (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-27-0Andrzej GalązkaSytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970-1988: Zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-30-0Z badań fizyczno-geograficznych w Tatrach--III (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-31-7Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie środkowej:: badania geoekologiczne (Dokumentacja geograficzna) (Polish Edition)
1999978-83-86682-36-2Zbigniew RykielPrzemiany struktury spoleczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytoryialna jego mieszkańców (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-37-9Zbigniew TaylorPrzestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, ksztalcenia i uslug a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej (Prace geograficzne) (Polish Edition)
1999978-83-86682-39-3Jerzy BańskiObszary problemowe w rolnictwie Polski (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-42-3Jerzy GrzeszczakBieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej (Prace geograficzne) (Polish Edition)
  ''978-83-86682-43-0Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu (Prace geograficzne) (Polish Edition)