Pisarze wspó±czesni regionu lubelskiego: Leksykon

by Jan Smolarz

ISBN: 978-83-86660-33-9

ISBN-10: 83-86660-33-3

Wydawn. MULTICO · 1999