Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Other ISBN range for Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (978-83-900576-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1994978-83-86643-00-4Zdzislaw ChmielewskiPolska myśl archiwalna w XIX i XX wieku (Polish Edition)
1997978-83-86643-01-1Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddzialy w Chelmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim (Polish Edition)
  ''978-83-86643-02-8Rok 1945: Województwo Pomorskie Sprawozdania pelnomocników rządu i wojewody (Seria Początki Polski Ludowej) (Polish Edition)
1999978-83-86643-03-5Kolektywizacja wsi województwa lubelskiego w 1953 roku (Seria Polska Ludowa) (Polish Edition)
1998978-83-86643-07-3Edward KolodziejMigracje ludności na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych w latach 1945-1950: Informator o źródlach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych (Polish Edition)
1999978-83-86643-08-0Ślady polskości: Polonia i emigracja w świetle badań i źródel historycznych (Polish Edition)
1998978-83-86643-15-8Archiwum Państwowe w Łodzi: Przewodnik po zasobie archiwalnym (Polish Edition)
1996978-83-86643-16-5Archiwa w Polsce--informator adresowy: Stan z 1 września 1996 roku (Polish Edition)
1998978-83-86643-17-2Archiwa państwowe w Polsce: Przewodnik po zasobach (Polish Edition)
1995978-83-86643-20-2U kresu samodzielnego ruchu ludowego: Polskie Stronnictwo Ludowe 1947-1949: protokoly, sprawozdania, listy (Polish Edition)
1998978-83-86643-23-3Wladyslaw StępniakDyplomacja polska na Balkanach, 1918-1926 (Polish Edition)
1995978-83-86643-25-7Jan BonieckiŚwięto Trzeciego Maja w fotografii: 1919-1939: katalog zdjęć z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (Polish Edition)
1996978-83-86643-27-1Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu (RFN): Katalog wystawy w Archiwum Glównym Akt Dawnych, październik 1996 rok (Polish Edition)
1995978-83-86643-30-1Janusz SzczepańskiWojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu (Polish Edition)
1997978-83-86643-32-5Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu (Polish Edition)
2000978-83-86643-37-0Edward Ko±odziejInwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939
1996978-83-86643-41-7Maria TrojanowskaKatalog dokumentów miasta Lublina, jego jurydyk, cechów, kościlów i klasztorów: 1317-1792 (Katalog dokumentów Archiwum Państwowego w Lublinie) (Polish Edition)
2000978-83-86643-43-1Archiwalia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Panstwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Rosyjskim Panstwowym Archiwum Wojskowym: ... 1945, archiwalia Senatu WM Gdanska 1920- 1939
1996978-83-86643-46-2Nieznane listy i rozkazy Tadeusza Kościuszki (Seria Powstania narodowe) (Polish Edition)
978-83-86643-48-6Accessibility of archival materials in compliance
1995978-83-86643-50-9Hanna KrajewskaPolen-Österreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert: Ein Dokumentenführer
2000978-83-86643-53-0Anna LaszukKsięgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce: Informator (Polish Edition)
1996978-83-86643-55-4Edward Ko±odziejEmigracja z ziem polskich i Polonia, 1939- 1965: Informator o zród±ach przechowywanych w centralnych archiwach panstwowych w Polsce
1997978-83-86643-56-1Wladyslaw StępniakArchiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda (Polish Edition)
  ''978-83-86643-61-5Edward KolodziejEmigracja z ziem polskich i Polonia: 1831-1939: informator o źródlach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych w Polsce (Polish Edition)
  ''978-83-86643-66-0Teresa HordyjewiczMożliwości szkolenia bezrobotnych w systemie edukacji niestacjonarnej (Polish Edition)
1998978-83-86643-72-1Jan BastaSpóldzielczość na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1974: Spoleczna i ekonomiczna rola w rozwoju regionu (Polish Edition)
1996978-83-86643-75-2Archiwum Państwowe w Radomiu: Przewodnik po zasobie archiwalnym: opracowanie zbiorowe (Polish Edition)
1998978-83-86643-76-9Archiwa polskie: Praca zbiorowa (Polish Edition)
2000978-83-86643-77-6Kazimierz Koz±owskiMiedzy racja stanu a stalinizmem: Pierwsze dziesiec lat w±adzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955
1997978-83-86643-81-3Pól wieku polskiej państwowej slużby archiwalnej na ziemiach zachodnich i pólnocnych: Materialy z sesji naukowej zorganizowanej 10 października 1995 r. w Szczecinie (Polish Edition)
  ''978-83-86643-86-8Archiwa Europy Środkowej i Wschodniej w dobie przeksztalceń prawnoustrojowych: Materialy międzynarodowej konferencji archiwalnej 28-30 czerwca 1996 r. w Pulawach (Polish Edition)
1999978-83-86643-97-4Wladyslaw StepniakThe Private Archives and Archival Materials in the Central and East European Countries (Papers of International Conferences on Archives of the States of Central and Eastern Europe)