year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1994978-83-86423-00-2Michal GnatowskiBialostockie Zgrupowanie Partyzanckie (Polish Edition)
  ''978-83-86423-02-6Oblicza peryferyjności: Polska-Kanada (Quebec)-Bialoruś (Polish Edition)
  ''978-83-86423-05-7Zabludów XV-XVIII w: Prawa i przywileje miata i dóbr ziemskich (Polish Edition)
  ''978-83-86423-09-5Polska polityka rolna, 1944-1994: Wybrane zagadnienia (Polish Edition)
  ''978-83-86423-10-1Witold PogorzelskiNotions and theorems of elementary formal logic
1995978-83-86423-16-3Bialostockie teki historyczne (Polish Edition)
1995978-83-86423-18-7Kontakty językowe pogranicza kultur narodowych (Bialostocki przegląd kresowy) (Polish Edition)
1994978-83-86423-20-0Polsko-wschodnioslowiańskie kontakty językowe i kulturowe w badaniach lingwistycznych (Bialostocki przegląd kresowy) (Polish Edition)
1985978-83-86423-28-6Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodnioslowiańskim (Polish Edition)
1995978-83-86423-32-3Wojsko, spoleczeństwo, historia: Prace ofiarowane Profesorowi Mieczyslawowi Wrzoskowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin (Polish Edition)
1992978-83-86423-33-0Wieslaw StecWybór tekstów do ćwiczeń z literatury staropolskiej (Polish Edition)
1996978-83-86423-41-5Antoni MironowiczPrawos±awie i unia za panowania Jana Kazimierza (Dissertationes Universitatis Varsoviensis)
  ''978-83-86423-42-2Halina ParafianowiczCzechoslowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918-1933 (Dissertationes Universitatis Varsoviensis) (Polish Edition)
  ''978-83-86423-43-9Bogumila MancewiczBibliografia publikacji pracowników Filii UW za lata 1986-1990 (Polish Edition)
  ''978-83-86423-44-6Jerzy UrwanowiczWojskowe ʺsejmikiʺ kola w wojsku Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku (Dissertationes Universitatis Varsoviensis) (Polish Edition)
  ''978-83-86423-45-3Czeslaw NoniewiczRozwój gospodarki chlopskiej (Polish Edition)
1995978-83-86423-46-0Z problematyki ksztalcenia językowego w szkole (Polish Edition)
1996978-83-86423-47-7Alina MielechDoskonalenie języka mówionego uczniów w okresie wczesnoszkolnym: Praca badawcza (Polish Edition)
1996978-83-86423-48-4Ekonomika i polityka rolna w procesie transformowania gospodarki =: Agricultural economics and policy in the process of transformation (Polish Edition)
  ''978-83-86423-49-1Walentyna JakimiukMalarski charakter percepcji świata w liryce Fiodora Tiutczewa (Polish Edition)
  ''978-83-86423-51-4Andrzej GórniakSubstancje humusowe i ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów slodkowodnych (Rozprawy / Uniwersytet Warszawski, Filia w Bialymstoku) (Polish Edition)
  ''978-83-86423-52-1Eugeniusz ZukowskiMagnetic Compton scattering: An application to spin-dependent momentum distribution in RFe compounds (Dissertationes Universitatis Varsoviensis)
1997978-83-86423-55-2Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji Marii: Materialy sesji naukowej, Bialystok 5-7 V 1995 (Czarny romantyzm) (Polish Edition)
  ''978-83-86423-57-6Michal KondratiukBibliografia onomastyki wschodnioslowiańskiej do roku 1965 wlącznie (Polish Edition)
1997978-83-86423-58-3Jolanta Sztachelska"Reporteryje" i reportaże: Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 pol. XIX i na pocz. XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont) (Polish Edition)
  ''978-83-86423-59-0Marian LeczykPolska i sąsiedzi: Stosunki wojskowe, 1921-1939 (Polish Edition)
  ''978-83-86423-64-4Polityka rolna
  ''978-83-86423-65-1Andrzej H JasińskiInnowacje i polityka innowacyjna (Polish Edition)
  ''978-83-86423-68-2Hanna KonopkaReligia w szkolach Polski Ludowej: Sprawa nauczania religii w polityce państwa, 1944-1961 (Polish Edition)
1997978-83-86423-69-9Jan SnopkoPolskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokól" w Galicji 1867-1914 (Polish Edition)
1998978-83-86423-71-2Bożena ChodźkoPisma polityczne Marszalka Lubomirskiego w perspektywie uniwersalistycznej refleksji etycznej i prakseologicznej (Polish Edition)
1997978-83-86423-72-9Linguodidactica (Polish Edition)
1998978-83-86423-74-3Marzanna PoniatowiczProcesy urbanizacyjne na obszarze Polski pólnocno-wschodniej (Polish Edition)
1997978-83-86423-75-0On Leibniz's philoshophical [i.e. philosophical] legacy in the 350th anniversary of his birth (Studies in logic, grammar and rhetoric)
1998978-83-86423-76-7Cezary KukloKobieta samotna w spo±eczenstwie miejskim u schy±ku Rzeczypospolitej szlacheckiej: Studium demograficzno- spo±eczne
  ''978-83-86423-78-1Anna Wydrycka"--rymów galązeczki skrzydlate--": W świecie poetyckim Bronislawy Ostrowskiej (Bialostocka biblioteka polonistyczna) (Polish Edition)
  ''978-83-86423-80-4Urszula Golaszewska-KaczanStrategie malych przedsiębiorstw w województwie bialostockim (Polish Edition)
  ''978-83-86423-83-5Piotr WróblewskiStruktura, typologia i frekwencja polskich metafor (Polish Edition)
  ''978-83-86423-84-2Ewa Dubas-UrwanowiczKoronne zjazdy szlacheckie: W dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta (Polish Edition)
1998978-83-86423-87-3Dariusz KielczewskiMechanizmy rozwoju prawa ochrony środowiska: Studia z zakresu filozofii prawa (Polish Edition)
  ''978-83-86423-89-7Wlodzimierz M LejczykTermonoznawstwo--przedmiot, metody, struktura (Russian Edition)
  ''978-83-86423-90-317 lat nauczania religii w Polsce Ludowej: Wybór dokumentów (Polish Edition)
  ''978-83-86423-92-7Literatura Mlodej Polski: Między XIX a XX wiekiem (Polish Edition)
  ''978-83-86423-94-1Halina ŚwięczkowskaHarmonia linguarum: Język i jego funkcje w filozofii Leibniza (Polish Edition)
1998978-83-86423-95-8Ewa DrabikElementy teorii gier dla ekonomistów (Polish Edition)

imprints found for this ISBN range: Wydawn. Uniwersytetu w Bialymstoku · Dzial Wydawnictw Filii UW w Bialymstoku · Wydawn. Filii Uniwersytetu Warszawskiego · Dzial Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bialymstoku · [s.n.] · Wydawn. Filii UW w Bialymstoku · Warsaw University-Bialystok Branch · Wydawn. Uniwersytetu w Bia±ymstoku · Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia±ymstoku · Dzia± Wydawnictw Filii UW w Bia±ymstoku · Wydzial Ekonomiczny Filii UW w Bialymstoku · Wykonano w Dziale Wydawnictw Filii UW w Bialymstoku · Zaklad Filologii Wschodnioslowiańskich, Filia Uniwersytetu Warszawskiego · Zaklad Filologii Wschodnioslowiańskikh, Filia Uniwersytetu Warszawskiego · Chair of Logic, Informatics and Philosoophy of Science, University of Bialystok · Uniwersytet Warszawski, Filia w Bialymstoku, Zaklad Filologii Wschodnioslowiańskich