Instytut Historii PAN

Other ISBN range for Instytut Historii PAN: Instytut Historii PAN (978-83-900846-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1994978-83-86301-00-3Walenty WoronowiczPrzypadki XX wieku: 20 lat na Wyspach Solowieckich i Kolymie, 1935-1955 (Polish Edition)
1995978-83-86301-06-5Stanislaw GregorowiczPolska-Związek Sowiecki: Stosunki polityczne, 1925-1939 (Polish Edition)
1994978-83-86301-07-2Powrót do historii: Europa Środkowa i Wschodnia w historiografii (Polish Edition)
1995978-83-86301-09-6Peregrinationes: Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia) (Polish Edition)
  ''978-83-86301-10-2Powstanie warszawskie z perspektywy pólwiecza: Studia i materialy z sesji naukowej na Zamku Królewskim w Warszawie, 14-15 czerwca 1994 (Polish Edition)
  ''978-83-86301-11-9Międzymorze: Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wiek: studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Polish Edition)
1994978-83-86301-13-3Polska-Bialoruś: 1918-1945: zbiór studiów i materialów (Polish Edition)
1995978-83-86301-14-0Polska 1944/45-1989: Studia i materia±y
  ''978-83-86301-16-4Andrzej KarpińskiKobieta w mieście polskim w drugiej polowie XVI i w XVII wieku (Polish Edition)
1996978-83-86301-20-1Magdalena HulasGoście czy intruzi?: Rząd polski na uchodźstwie, wrzesień 1939-lipiec 1943 (Polish Edition)
  ''978-83-86301-23-2Maciej JanowskiInteligencja wobec wyzwań nowoczesności: Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914 (Polish Edition)
1995978-83-86301-24-9Michal Marian GrzybowskiMaterialy do dziejów szkolnictwa na Mazowszu: Wypisy z archiwaliów diecezjalnych XIX wieku (Polish Edition)
1996978-83-86301-25-6Maria BoguckaLost World of the "Sarmatians": Custom As the Regulator of Polish Social Life in Early Modern Times
1996978-83-86301-26-3Czarny rok, czarne lata (Polish Edition)
  ''978-83-86301-30-0Spoleczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej: Materialy z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11.III.1993 r (Polish Edition)
  ''978-83-86301-31-7Partia i literaci: Dokumenty Biura Politycznego KC PZPR 1959 (Polish Edition)
  ''978-83-86301-33-1Stanis±aw PietrasPOZ--Polska Organizacja Zbrojna: Siew, Rac±awice, POZ, AK
1997978-83-86301-37-9Tadeusz JaegermannMokotowski Oddzial Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej (Polish Edition)
1996978-83-86301-38-6Od Wersalu do Poczdamu: Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1945: materialy z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 23-24 października 1995 r (Polish Edition)
1997978-83-86301-40-9Piotr ŁossowskiStosunki polsko-litewskie 1921-1939 (Polish Edition)
  ''978-83-86301-48-5Polski slownik biograficzny: Sesja jubileuszowa w sześćdziesięciolecie powstania, Kraków, 21 czerwca 1997 roku (Polish Edition)
1997978-83-86301-49-2Metamorfozy spo±eczne: Badania nad dziejami spo±eczenstwa polskiego XIX i XX wieku
  ''978-83-86301-51-5Tadeusz NasierowskiŻeromski, Strug, Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze (Polish Edition)
1998978-83-86301-54-6Warszawa w dziejach Polski (Polish Edition)
  ''978-83-86301-59-1MARIA NOWAK-KIELBIKOWAKONSTANTY SKIRMUNT: POLITYK I DYPLOMATA -- POLAND
  ''978-83-86301-60-7Cezary LusińskiII Rzeczpospolita a Polonia, 1922-1939: Geneza i dzialalność Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy i Światowego Związku Polaków z Zagranicy (Polish Edition)
1999978-83-86301-63-8Marek AndrzejewskiTo live, you have to be well-informed: Erich Brost: Danzig editor, man of resistance, publisher and editor-in-chief of the Westdeutsche Allgemeine Zeitung
1998978-83-86301-68-3Benedykt ZiólkowskiBatalion Armii Krajowej "Łukasiński" (Polish Edition)
1999978-83-86301-77-5Juliusz Bogdan DeczkowskiWspomnienia zo±nierza baonu AK "Zoska"
  ''978-83-86301-78-2Stanislaw BylinaKultura ludowa Polski i Slowiańszczyzny średniowiecznej (Polish Edition)
1999978-83-86301-82-9Odrodzona Polska wśród sąsiadów, 1918-1921 (Polish Edition)
2000978-83-86301-87-4Dariusz JaroszPolacy a stalinizm: 1948-1956