W radzieckich okowach: Studium o agresji 17 września 1939 r. i radzieckiej polityce w regionie lomżyńskim w latach 1939-1941 (Polish Edition)

by Michal Gnatowski

ISBN: 978-83-86175-65-9

ISBN-10: 83-86175-65-6

Łomżyńskie Tow. Nauk. im. Wagów · 1997