year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1993978-83-86088-00-3Marek DabrowskiThe Gaidar programme: Lessons for Poland and Eastern Europe
  ''978-83-86088-03-4Zagrożenia i szanse polityki spolecznej w Polsce w okresie transformacji (Polish Edition)
1994978-83-86088-09-6Andrzej KidybaPublic administration in Poland: Its structure and powers (Economic and social policy series)
1993978-83-86088-11-9Restructuring Poland`s Industry at the Time of Transformation.
1994978-83-86088-13-3Drugi rok reform gospodarczych w Rosji: Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej (Polish Edition)
  ''978-83-86088-14-0Juliusz GardawskiZwiązki zawodowe w przedsiębiorstwach przemyslowych: Dzialacze i czlonkowie związków o swych organizacjach, gospodarce i polityce (Polish Edition)
  ''978-83-86088-23-2Rozwój regionalny w Polsce: Konferencja w Warszawie 30 września-1 października 1993 (Polish Edition)
1995978-83-86088-25-6Andrzej KidybaFundacje i stowarzyszena: Zagadnienia podstawowe (Polish Edition)
  ''978-83-86088-27-0Marek BednarskiPrawne i ekonomiczne aspekty reprezentacji interesów pracowniczych w przedsiębiorstwach prywatyzowanych: Raport z badań (Polish Edition)
1995978-83-86088-32-4Zmiany strukturalne: Gospodarka i spoleczeństwo (Polish Edition)
1996978-83-86088-40-9Spoleczeństwo polskie w latach 1989-1994: Zagadnienia polityki spolecznej: zbiór opracowań (Polish Edition)
  ''978-83-86088-45-4Pawel WyczańskiPolski system bankowy, 1990-1995 (Polish Edition)
  ''978-83-86088-47-8Juliusz GardawskiPoland's Industrial Workers on the Return to Democracy and Market Economy
  ''978-83-86088-49-2Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej: EU-monitoring (Polish Edition)
1997978-83-86088-50-8Marek, et al. BelkaThe Polish transformation from the perspective of European integration
1998978-83-86088-55-3Jerzy and Miroslawa Marody HausnerAccession or Integration? Poland's Road to the European Union. EU-monitoring II.
1999978-83-86088-58-4Jerzy · Marody, Miroslawa [Editors] HausnerThree Polands: The Potential for and Barriers to the Integration with the European Union

imprints found for this ISBN range: Fundacja im. Friedricha Eberta · Erich Brost Foundation · Fundacja Friedricha Eberta · Friedrich-Ebert-Stiftung Warsaw, · Friedrich-Ebert-Foundation, Poland · CASE-Center for Social and Economic Research · Erich Brost Foundation, Friedrich Ebert Stiftung, · Friedrich Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce · Friedrich Ebert Foundation, Przedstawicielstwo w Polsce · Fundacja im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce · Fundacja Friedricha Eberta, CASE-Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych