Łódzkie Tow. Nauk

Other ISBN range for Łódzkie Tow. Nauk: Łódzkie Tow. Nauk (978-83-87749-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1993978-83-85879-02-2Nieznany spis prawa chelmińskiego z przelomu XIV-XV wieku (Prace Wydzialu II-Nauk Historycznych i Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-05-3Krzysztof BaranowskiPoczątki Łodzi akademickiej (Szlakami nauki) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-11-4Jan KamińskiPóźnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy jako rezultat zmian środowiska naturalnego oraz dzialalności czlowieka (Acta geographica Lodziensia) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-16-9Problemy paleogeografii i stratygrafii zimnego piętra warty w Polsce (Acta geographica Lodziensia) (Polish Edition)
1994978-83-85879-22-0Jan LutyńskiMetody badań spolecznych: Wybrane zagadnienia (Prace Wydzialu II--Nauk Historycznych i Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-28-2Pawel JokielZasoby, odnawialność i odplyw wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce =: Groundwater resources, renewal and flow in the active exchange ... geographica Lodziensia) (Polish Edition)
1994978-83-85879-30-5Informator nauki ±ódzkiej: Stopnie, tytu±y naukowe, stanowiska profesorskie 1993
  ''978-83-85879-32-9Zamek w Koźminie (Acta archaeologica Lodziensia) (Polish Edition)
1995978-83-85879-44-2The cold Warta stage: Lithology, palaeogeography, stratigraphy (Acta geografica Lodziensia)
  ''978-83-85879-45-9Kazimierz KupiszWokól form dramatycznych: Studia z literatury kobiecej XVI stulecia we Francji (Prace Wydzialu I--Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-46-6Jerzy StarnawskiPod cieniem Hippeum: Studia i materialy (Prace Wydzialu I--Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-50-3Juliusz TwardyDynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łȯdzkiej (Acta Geographica Lodziensia) (Polish Edition)
1995978-83-85879-52-7Krzysztof Michal KrupińskiStratygrafia pylkowa i sukcesja roślinności interglacjalu mazowieckiego w świetle badań osadów z Podlasia (Acta geographica Lodziensia) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-54-1Informator nauki lódzkiej: Towarzystwa i stowarzyszenia naukowe, specjalistyczne, zawodowe i naukowo-techniczne w Łodzi (Polish Edition)
1996978-83-85879-55-8Jacek KaczmarekDzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście (Szlakami nauki) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-59-6Witold ŚmiechPrzymiotnikowe nazwy terenowe Polski (Prace Wydzialu I--Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-71-8Witold ŚwiętoslawskiUzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongolów: XII-XIV w (Acta archaeologica Lodziensia) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-72-5Przejawy glacitektoniki w Polsce środkowej (Acta geographica Lodziensia) (Polish Edition)
1996978-83-85879-73-2Julian KucińskiŁódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936-1996 (Polish Edition)
1997978-83-85879-84-8Anita WolaniukFunkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej (Szlakami nauki) (Polish Edition)
  ''978-83-85879-86-2Jerzy MaikSukiennictwo elbląskie w średniowieczu (Acta Archaeologica Lodziensia) (Polish Edition)
1998978-83-85879-94-7Trzy malo znane wypowiedzi dyplomatyczne z różnych wieków: Zbigniew Oleśnicki (1440), Jan Dantyszek (1531), Angelo Maria Durini (1768) (Literatura dla wszystkich) (Polish Edition)