Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej

Other ISBN ranges for Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej (978-83-60695-...) · Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej (978-83-917615-...) · Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej (978-83-921361-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1992978-83-85854-00-5Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej--między nacjonalizmem a uniwersalizmem, XVIII-XX wiek: Międzynarodowa konferencja ... Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
1993978-83-85854-02-9Ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych: Materialy z konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie ... Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-03-6Polityka narodowosciowa panstw Europy Srodkowowschodniej: Materialy z miedzynarodowej konferencji "Mniejszosci narodowe i religijne w ... Europy Srodkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-04-3Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej: Wybrane materialy z konferencji "Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa ... Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-05-0Jerzy KloczowskiEuropa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu (Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
978-83-85854-07-4Jeno SzucsTrzy Europy
1993978-83-85854-08-1Pojęcie ojczyzny we wspólczesnych językach europejskich: Praca zbiorowa ("Pogranicze") (Polish Edition)
1994978-83-85854-09-8Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine: The foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe: International conference, Rome, 28 ... = Spotkania rzymskie) (Polish Edition)
1995978-83-85854-10-4Mniejszosci narodowe i religijne w Europie Srodkowo- Wschodniej w swietle statystyk XIX i XX wieku: Materia±y z miedzynarodowej konferencji ... Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej)
1994978-83-85854-11-1Miedzy Wschodem i Zachodem: Miedzynarodowa konferencja, Lublin 18-21 czerwca 1991
1995978-83-85854-12-8Folklor-sacrum-religia: Praca zbiorowa ("Pogranicze") (Polish Edition)
  ''978-83-85854-13-5Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Materialy z międzynarodowej konferencji "Demokracja lokalna w krajach Europy ... Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
1995978-83-85854-14-2Jerzy KloczowskiEast Central Europe in the historiography of the countries of the region
1996978-83-85854-15-9Stanislaw LitakKościól laciński w Rzeczypospolitej okolo 1772 roku: Struktury administracyjne (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej polowie XVIII wieku) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-16-6Bialoruś, Czechoslowacja, Litwa, Polska, Ukraina: Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w.: liczebność i rozmieszczenie, stosunki ... Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-17-3Trudna tożsamość: Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku: materialy z międzynarodowej konferencji ... Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
978-83-85854-18-0Urszula (red.) BorkowskaUniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Srodkowo-Wschodniej
1996978-83-85854-19-7Psychospoleczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej (Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
1997978-83-85854-23-4Marian RadwanInwentarz materialów do dziejów Kościola Katolickiego w archiwum wileńskiego gubernatora wojennego (Materialy do dziejów Kościola Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji) (Russian Edition)
1998978-83-85854-24-1   ''Inwentarz materialów do dziejów Kościola Katolickiego w archiwum grodzieńskiego gubernatora cywilnego (Materialy do dziejów Kościola katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-25-8   ''Inwentarz materia±ów do dziejów Koscio±a Katolickiego w Archiwum Grodzienskiego Gubernatora Cywilnego (Materia±y do dziejów Koscio±a Katolickiego w Rzeczypospolitej w Rosji)
  ''978-83-85854-27-2Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kloczowskiego (Polish Edition)
978-83-85854-29-6Oskar HaleckiOd Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej t.1/2
1998978-83-85854-30-2Witold Ko±bukKoscio±y wschodnie w Rzeczypospolitej oko±o 1772 roku: Struktury administracyjne (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej po±owie XVIII wieku)
1999978-83-85854-31-9Zakony i klasztory w Europie Srodkowo-Wschodniej: X-XX wiek: materia±y z miedzynarodowego seminarium pt: Atlas ruchu zakonnego w Europie Srodkowo-wschodniej X-XX wiek, Lublin, 25-27 listopada 1993
1998978-83-85854-32-6Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej: Problematyka politologiczna (Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
1998978-83-85854-33-3Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej: Problematyka prawna (Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-34-0Jan SkarbekThe Self-Identification of National and Religious Minorities in East-Central Europe: The Mapping Problem / Samoidentyfikacja mniejszosci narodowych i ... (English, French, Polish and Czech Edition)
1999978-83-85854-35-7Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages = La Chretiente en Europe du Centre-Est: le bas Moyen Age (Proceedings of the Commission ... Ecclesiastique Comparee, Lublin 1996)
  ''978-83-85854-36-4Churches and confessions in East Central Europe: In early modern times = Eglises et confessions en Europe du Centre-Est: a l'epoque moderne ... Ecclesiastique Comparee, Lublin 1996)
1998978-83-85854-37-1Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju (Polish Edition)
1999978-83-85854-38-8Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej: Historia i historiografia (Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
1998978-83-85854-40-1Marian RadwanRepertorium wizytacji koscio±ów w archiwach Petersburskiego Kolegium Duchownego: 1797-1914 (Materia±y do dziejów koscio±a katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji)
  ''978-83-85854-41-8Ignacy ChodźkoDiecezja Mińska okolo 1830 roku (Materialy do dziejów Kościola Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji) (Polish Edition)
1999978-83-85854-43-2Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (Polish Edition)
  ''978-83-85854-46-3Robert PotockiIdea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej: 1920-1939 (Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
2000978-83-85854-47-0Miroslaw FilipowiczWobec Rosji: Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową (Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
2000978-83-85854-49-4Hanna DylągowaHistoria Polski: 1795-1990 (Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
  ''978-83-85854-50-0I͡A︡roslav Hryt͡s︡akHistoria Ukrainy: 1772-1999: narodziny nowoczesnego narodu (Dzieje krajów Środkowo-Wschodniej) (Russian Edition)
  ''978-83-85854-51-7Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w polowie XIX wieku
  ''978-83-85854-52-4Historia Europy Środkowo-Wschodniej (Polish Edition)
  ''978-83-85854-54-8N. M I͡A︡kovenkoHistoria Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku (Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
2000978-83-85854-56-2Frontières et l'espace national en Europe du Centre- Est: Exemples de quatre pays--Biélorussie, Lituanie, Pologne et Ukraine = The borders and ... Lithuania, Poland, and Ukraine
  ''978-83-85854-57-9Jerzy KloczowskiHistoria Polski do konca XV wieku
  ''978-83-85854-58-6Czeslaw DeptulaGalla Anonima mit genezy Polski: Studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego (Polish Edition)
  ''978-83-85854-60-9Andrzej KaminskiHistoria Rzeczypospolitej wielu narodow
  ''978-83-85854-61-6Między sobą: Szkice historyczne polsko-ukraińskie (Polish Edition)
2001978-83-85854-64-7Marian RadwanKosciol Katolicki w archiwach departamentu wyznan obcych rosyjskiego MSW
2001978-83-85854-67-8Anna KrochmalKonflikt czy wspolpraca
  ''978-83-85854-68-5Wojciech ZajaczkowskiW poszukiwaniu tozsamosci spolecznej Tom 4
  ''978-83-85854-69-2Czeslaw Pest · Wojciech (red. ) Polak · Jerzy StrzelczykKanonizacja sw.Wojciecha i dziedzictwo jego kultu
  ''978-83-85854-70-8Jerzy Kloczowski · Czeslaw Pest · Wojciech (red. ) PolakMillenium Synodu - Zjazdu gnieznienskiego
  ''978-83-85854-71-5Franciszek AncewiczStalinowska koncepcja panstwa t.5
978-83-85854-72-2Jezyk i kultura, t.3
2002978-83-85854-75-3Oskar HaleckiHistoria Europy t.1
978-83-85854-77-7O Federalizmie I Emigracji: Reminiscencje O Rzeczach Istotnych I Bahych
2003978-83-85854-78-4Jezyk Ukrainski: Wspoczesnosc-Historia = Ukrains'ka Mova: Suchasnist'-Istoriia
978-83-85854-79-1O Nowy Ksztat Europy: XX-Wieczne Koncepcje Federalistyczne W Europie Srodkowo-Wschodniej I Ich Implikacje Dla Dyskusji O Przyszosci Europy (Materiay Instytutu ... Europy Srodkowo-Wschodniej) (Polish Edition)
2003978-83-85854-80-7Jerzy Kloczowski, Slawomir Tukasiewicz Redakcja NaukowaTrade Roznorodnosci Kulturowej I Religinej: w Europie Srodkowo-Wschodniej
2004978-83-85854-81-4East - Central Europe's Position within Europe. Between East and West
2004978-83-85854-82-1Jerzy KloczowskiL'heritage historique de la Res Publica de Plusieurs Nations
2005978-83-85854-84-5Witold BobrykDuchowienstwo unickiej diecezji chelmskiej w XVIII wieku
  ''978-83-85854-85-2Andrzej GilChelmska diecezja unicka 1596-1810 Dzieje i organizacja
978-83-85854-86-9Central Europe Between East and West / Europe Centrale Entre L'est et L'ouest
978-83-85854-87-6Andrzej (red.) GilKoscioly wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku zbiór studiów
2011978-83-85854-88-3Hubert Laszkiewicz, Jan Skarbek, Rafal Wnuk Jerzy KloczowskiPolen kurze Geschichte
978-83-85854-90-6Aktualnosc Przesania Paryskiej "Kultury" W Dzisiejszej Europie: Zbior Studiow (Polish Edition)
2008978-83-85854-91-3Ihor SkoczylasSobory eparchii chelmskiej XVII wieku Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej
978-83-85854-92-0Andrzej Gil · Iwona Goral · Jerzy KloczowskiTa pamiec w nas tkwi: Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kregu tradycji wspólczesnosci
2009978-83-85854-97-5JERZY KLOCZOWSKI · HUBERT LASZKIEWICZEAST-CENTRAL EUROPE IN EUROPEAN HISTORY: THEMES AND DEBATES