year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1993978-83-85838-00-5R BlanpainEuropejskie prawo pracy w polskiej perspektywie (Polish Edition)
  ''978-83-85838-01-2The politics of democratic transformation: Poland after 1989
  ''978-83-85838-02-9The Draft Polish Constitution 1991 in the light of comparative law: Polish-Greek colloquium, Warsaw--Poznań, 26-29 June 1991 = Der Polnische ... Warschau--Posen, 26.-29. Juni 1991
  ''978-83-85838-03-6Adolf DobieszewskiKolektywizacja wsi polskiej, 1948-1956 (Polish Edition)
  ''978-83-85838-05-0Wladyslaw CzaplińskiSkutki prawne nielegalnego użycia sily w stosunkach międzynarodowych (Polish Edition)
1993978-83-85838-06-7Tadeusz MazowieckiRaporty Tadeusza Mazowieckiego z bylej Jugoslawii (Polish Edition)
  ''978-83-85838-10-4Jerzy J WiatrWybory parlamentarne 19 września 1993: przyczyny i następstwa (Polish Edition)
  ''978-83-85838-11-1Socjalizacja prawna: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1994978-83-85838-12-8Prawo Wspólnot Europejskich: Dokumenty i orzecznictwo (Polish Edition)
  ''978-83-85838-14-2Polityka i aborcja: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1993978-83-85838-15-9Lechoslaw KociuckiOpieka nad maloletnim (Polish Edition)
1994978-83-85838-16-6Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie (Polish Edition)
  ''978-83-85838-17-3Vocabulaire des traités européens =: Wörterbuch zur europäischen Vertragssprache = European treaties vocabulary = Slownik terminów traktatów europejskich (French Edition)
1994978-83-85838-18-0Ryszard SzostakUmowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego (Polish Edition)
  ''978-83-85838-20-3Renata SzafarzRozwój prawa międzynarodowego Europy: Z problematyki "europejskiej przestrzeni prawnej" (Polish Edition)
  ''978-83-85838-21-0Jolanta ŻyndulZajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937 (Polish Edition)
  ''978-83-85838-26-5Malgorzata BednarekPrzemiany wlasności w Polsce: Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne (Polish Edition)
  ''978-83-85838-28-9Miedzy polityka a strategia: Polska w srodowisku miedzynarodowym: praca zbiorowa
1994978-83-85838-29-6Prawo Wspólnot Europejskich: Dokumenty i orzecznictwo (Polish Edition)
  ''978-83-85838-31-9Krzysztof SkubiszewskiPozycja Polski w Europie (Polish Edition)
1995978-83-85838-33-3Arwid MednisPrawna ochrona danych osobowych (Polish Edition)
  ''978-83-85838-35-7Oktawia GórniokPrzestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców (Polish Edition)
  ''978-83-85838-36-4Ku konstytucji spoleczeństwa obywatelskiego: Materialy bialorusko-polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, 6-8 września 1994 r.: praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-85838-37-1Robert KupieckiPolityka zagraniczna Polski, 1918-1994 (Polish Edition)
1995978-83-85838-39-5Adam ŁopatkaPrawo do wolności myśli, sumienia i religii (Polish Edition)
  ''978-83-85838-40-1Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce: Z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN (Polish Edition)
  ''978-83-85838-43-2Ewa ŁętowskaO państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przeksztalceń ustrojowych: Szkice (Polish Edition)
  ''978-83-85838-45-6Alina JurcewiczPolityka rolna Wspólnoty Europejskiej: W świetle ustawodawstwa i orzecznictwa (Polish Edition)
  ''978-83-85838-49-4Ewa BlażejO doświadczaniu bezdomności (Biblioteka pracownika socjalnego) (Polish Edition)
1995978-83-85838-54-8Historia, idee, polityka: Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi (Polish Edition)
1996978-83-85838-60-9Karol Boromeusz JanowskiPolska 1981-1989 między konfrontacją a porozumieniem: Studium historyczno-politologiczne (Polish Edition)
1995978-83-85838-61-6The national constitutions and European integration: Polish-Norwegian seminar, Warsaw, 24-26 November 1994
1996978-83-85838-64-7Ewa ŁętowskaPoland, towards to [sic] the rule of law =: Pologne, vers l'état de droit
  ''978-83-85838-67-8Tadeusz JoniecPolska slużba konsularna, 1918-1995 (Polish Edition)
  ''978-83-85838-72-2Jerzy J. WiatrPolit[i]cal sociology and democratic transformation in Poland
  ''978-83-85838-73-9WspomnieniaZdzislaw Krudzielski
  ''978-83-85838-75-3Aleksandra Jasinska-Kania · Jacek RaciborskiNaród, wladza, spoleczeństwo =: Nation, power, society (Polish Edition)
1996978-83-85838-79-1Wieslaw DobrzyckiHistoria stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych: 1815-1945 (Polish Edition)
1997978-83-85838-84-5Mieczyslaw KabajStrategie i programy przeciwdzialania bezrobociu: Studium porównawcze (Polish Edition)
1996978-83-85838-85-2Międzynarodowy glosariusz terminów: Polski-angielski-niemiecki-francuski: prawo pracy, polityka spoleczna, zbiorowe stosunki pracy (Polish Edition)
1997978-83-85838-88-3Ryszard JadczakMistrz i jego uczniowie
  ''978-83-85838-90-6Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-85838-92-0Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-85838-94-4Prawo zabezpieczenia spolecznego w Europie i w Polsce: Wybrane zagadnienia: praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-85838-97-5Jan WoleńskiSzkola lwowsko-warszawska w polemikach (Polish Edition)
1997978-83-85838-98-2Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schylku XX wieku (Polish Edition)

imprints found for this ISBN range: Scholar · Agencja Scholar · Wydawn. Nauk. Scholar · Wydawn. Nauk. SCHOLAR · SCHOLAR · "Scholar" · Scholar Agency · Agencja SCHOLAR · Wydawn. Naukowe SCHOLAR · Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR · Wydawnictwo Naukowe Scholar · Fundacja im. K. Kelles-Krauza · Fundacja Studiów Międzynarodowych · Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza · Human Rights Promotion Foundation, Teaching and Research