year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-83-85490-01-2Tadeusz EpszteinSpis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 (Archiwum rodziny polskiej i obcej) (Polish Edition)
  ''978-83-85490-03-6Zabytkowe cmentarze i mogily województwa lomżyńskiego (Zabytkowe cmentarze i mogily w Polsce) (Polish Edition)
1992978-83-85490-05-0Ziemianie polscy XX wieku (Archiwum rodziny polskiej i obcej) (Polish Edition)
  ''978-83-85490-06-7S. V DuminSpis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej, i witebskiej (Polish Edition)
978-83-85490-07-4Tadeusz EpszteinSpis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 (Archiwum rodziny polskiej i obcej) (Polish Edition)
1993978-83-85490-08-1Szymon KonarskiIndeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego (Polish Edition)
1995978-83-85490-09-8Slownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów slowiańskich (Polish Edition)
1993978-83-85490-11-1V Polsko-Niemieckie Forum Ekologiczne: Sympozjum: problemy ochrony środowiska na Górnym Śląsku i we wschodnich landach Niemiec-możliwości ... spoleczno-polityczne) (Polish Edition)
  ''978-83-85490-13-5Jerzy KochanowskiZapomniany prezydent--: Życie i dzialalność Ignacego Boernera 1875-1933 (Polish Edition)
  ''978-83-85490-15-9Spoleczeństwo i polityka: Dorastanie do demokracji: kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku (Polish Edition)
978-83-85490-23-4Ziemianie polscy XX wieku czesc 2
1994978-83-85490-24-1Kobieta i świat polityki: Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku: zbiór studiów (Polish Edition)
1994978-83-85490-28-9Andrzej RadzimińskiKatalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu (Polish Edition)
1995978-83-85490-30-2Wladyslaw RudzińskiKoligacje śląskie: Na tle historii rodziny Rudzińskich (Polish Edition)
1994978-83-85490-33-3Andrzej MezynskiKommando Paulsen: Pazdziernik-grudzien 1939r (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria A: Straty kultury polskiej)
978-83-85490-35-7Miscellanea Historico - Archivistica Tom V
978-83-85490-37-1Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... Slownik biograficzny szachistow polskich tom 1
978-83-85490-38-8Andrzej ZbikowskiZydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869 - 1919
1995978-83-85490-40-1Kobieta i spo±eczenstwo na ziemiach polskich w XIX w: Zbiór studiów
1992978-83-85490-43-2Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w: Zbiór studiów (Polish Edition)
1994978-83-85490-44-9Liberalizm i katolicyzm dzisiaj: Sympozjum historyczne: Lublin 10-12 XI 1992 (Materialy i rozprawy do teorii, dziejów i wspólczesności liberalizmu) (Polish Edition)
1995978-83-85490-45-6Marek Święcicki40 lat w Waszyngtonie: Książka nie dokończona (Polish Edition)
1996978-83-85490-46-3Jan BonieckiKresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii: Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (1919-1939) (Polish Edition)
1995978-83-85490-47-0Marian KwapińskiKolekcja kanop pomorskich w dawnych zbiorach gdańskich: Katalog (Polskie dziedzictwo kulturalne) (Polish Edition)
  ''978-83-85490-48-7Violetta UrbaniakZamoyszczycy bez Zamoyskiego: Studium dekompozycji ugrupowania politycznego (Polish Edition)
  ''978-83-85490-49-4Anna WajsMaterialy genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Glównego Akt Dawnych w Warszawie (Polish Edition)
  ''978-83-85490-51-7Andrzej MajdowskiKościól katolicki w Azji Środkowej: Z dziejów budownictwa kościelnego w cesarstwie rosyjskim = Katolicheskai͡a︡ t͡s︡erkovʹ v Sredneĭ Azii: k ... v Rossiĭskoĭ Imperii (Polish Edition)
  ''978-83-85490-52-4Ars heraldica: Wspólczesna sztuka heraldyczna w Polsce (Polish Edition)
1996978-83-85490-54-8Slawomir GawlasO ksztalt zjednoczonego Królestwa: Niemieckie wladztwo terytorialne a geneza spolecznoustrojowej odrębności Polski (Studia humanistyczne) (Polish Edition)
1996978-83-85490-56-2Tadeusz EpszteinSpis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 (Archiwum rodziny polskiej i obcej) (Polish Edition)
  ''978-83-85490-57-9Orzel Bialy: Herb Państwa Polskiego: materialy sesji naukowej w dniach 27-28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie (Polish Edition)
978-83-85490-58-6Malgorzata KowalczykTeatr w swiadomosci uczniów (1985 - 1990)
978-83-85490-59-3Jakub Z. Lichanski · Zofia Lichanski Jakub (red.) Mitosek · Zofia MitosekEcriture/Pisanie: Materialy z konferencji polsko-francuskiej Warszawa pazdziernik 1992
1996978-83-85490-60-9Ziemianie polscy XX wieku. Slownik biograficzny, czesc 3
  ''978-83-85490-62-3Radziwillowie herbu Trąby (Polish Edition)
  ''978-83-85490-63-0Literatura i różnorodność--Kresy i pogranicza (Polish Edition)
  ''978-83-85490-64-7Katarzyna Zalewska-LorkiewiczKsiaze Ciemnosci
1996978-83-85490-68-5Jadwiga ZacharskaFilister w prozie fabularnej Mlodej Polski (Polish Edition)
1995978-83-85490-69-2Kobieta i kultura: Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodleglym państwie polskim: zbiór studiów (Polish Edition)
1996978-83-85490-70-8Malgorzata PleskaczynśkaListy, pisma ulotne, broszury i inne materialy z akt żandarmerii rosyjskiej guberni warszawskiej, 1872-1915: Katalog (Polish Edition)
  ''978-83-85490-73-9Lwowska Centralna Rada NarodowaProtokoly Rady Narodowej Centralnej we Lwowie, 14 IV-29 X 1848 (Polish Edition)
  ''978-83-85490-75-3Pawel StępieńPoeta barokowy wobec przemijania i śmierci: Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn (Res humanae--studia) (Polish Edition)
978-83-85490-76-0Teki Archiwalne t.1 (23)
1996978-83-85490-77-7Urszula PaszkiewiczRękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej: Spis za lata 1553-1939 (Polskie dziedzictwo kulturalne) (Polish Edition)
978-83-85490-78-4Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... Slownik biograficzny szachistow polskich tom 2
1997978-83-85490-79-1Między oświeceniem i romantyzmem: Kultura polska okolo 1800 roku: IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna (Polish Edition)
1996978-83-85490-81-4Teresa GrzybkowskaArtysci i patrycjusze Gdanska
  ''978-83-85490-82-1Malgorzata KubaśRejestr warszawskiej ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego z 1791 roku (Polish Edition)
1997978-83-85490-83-8S. V DuminCiechanowieccy herbu Dąbrowa (Polish Edition)
1996978-83-85490-85-2Józef WojakowskiKsięgozbiory Eustachego Kajetana Sapiehy (1797-1860) i Waclawa Seweryna Rzewuskiego (1785-1831) (Polskie dziedzictwo kulturalne) (Polish Edition)
1997978-83-85490-86-9Agnieszka BartoszewiczPlany ogólne Warszawy, 1809-1916 w zbiorach Archiwum Glównego Akt Dawnych: Katalog (Polish Edition)
  ''978-83-85490-87-6Jadwiga ZacharskaLektury mlodopolskie
1997978-83-85490-88-3Slawomir GórzyńskiNobilitacje w Galicji w latach 1772-1918 (Res humanae--studia) (Polish Edition)
1996978-83-85490-89-0Alina (oprac. ) GrochowskaMaterialy do bibliografii slowotworstwa jezykow slowianskich zeszyt 8
978-83-85490-90-6Roman (red.) MichalowskiCzlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym
1997978-83-85490-91-3Katarzyna Zalewska-LorkiewiczIlustrowane mappae mundi jako obraz swiata + Ilustrowane mappae mundi jako obraz swiata ILUSTRACJE
  ''978-83-85490-92-0Tadeusz KiersnowskiMoje spostrzezenia o Rosji Sowieckiej: (1940-1942)

imprints found for this ISBN range: Wydawn. DiG · DiG · Dig · Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego · Arbor · Arbor DiG · Wydawn. DIG · Wydawnictwo DiG · Wydawn. Arbor DiG · Wydawn. Arbor-DiG · Warsaw: Wydawnictwo DiG · Fundacja im. Ciechanowieckich · Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespolów Palacowo-Ogrodowych, Fundacja Ochrony Zabytków