Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Other ISBN range for Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (978-83-86759-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-83-85479-00-0Stanislaw FilipowiczAmeryka, alfabet nadziei (Polish Edition)
  ''978-83-85479-03-1Piotr MadajczykPolityka i koncepcje polityczne Gustawa Stresemanna wobec Polski: 1915-1929
1992978-83-85479-05-5Polska Partia RobotniczaProtokól obrad KC PPR w maju 1945 roku (Dokumenty do dziejów PRL) (Polish Edition)
1991978-83-85479-06-2Jaros±aw BratkiewiczWielkoruski szowinizm w swietle teori i kontynuacji
1993978-83-85479-08-6Edmund Wnuk-LipińskiRozpad polowiczny: Szkice z socjologii transformacji ustrojowej (Polish Edition)
1992978-83-85479-09-3Jerzy JaskierniaStany Zjednoczone a wspólczesne procesy i koncepcje integracji europejskiej (Polish Edition)
1991978-83-85479-10-9Polityczno-wojskowe aspekty polskiej polityki wschodniej: Materialy z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii ... w dniu 15 maja 1991 r (Polish Edition)
  ''978-83-85479-11-6Interpretacje polityki (Polish Edition)
  ''978-83-85479-14-7Spo±eczenstwo uczestniczace, gospodarka rynkowa, sprawiedliwosc spo±eczna
  ''978-83-85479-16-1Piotr OgrodzińskiPięć tekstów o spoleczeństwie obywatelskim (Polish Edition)
1992978-83-85479-18-5Bariery na drodze Polski do EWG
1992978-83-85479-19-2Katyń: Dokumenty ludobójstwa: dokumenty i materialy archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r (Polish Edition)
  ''978-83-85479-20-8Marcin Chodorowski"Sieć"-rok 1981: Powstanie, struktura, dzialanie (Polish Edition)
1991978-83-85479-21-5Jerzy PaśnikPrawny status Delegata Rządu na Kraj, 1940-1945 (Polish Edition)
1992978-83-85479-22-2Jacek ŚlusarczykUklad Warszawski: Dzialalność polityczna, 1955-1991 (Polish Edition)
  ''978-83-85479-23-9Wojciech MaterskiPolscy jency wojenni w ZSSR 1939-1941
  ''978-83-85479-24-6W±odzimierz Anio±Migracje miedzynarodowe a bezpieczenstwo europejskie
1993978-83-85479-26-0Edward OlszewskiEmigracja polska w Danii 1893-1993 (Polish Edition)
1992978-83-85479-28-4Armia Polska w ZSRR, 1941-1942 (Z archiwów sowieckich) (Polish Edition)
  ''978-83-85479-29-1ALEKSANDER KOCHANSKI · INSTYTUT STUDIOW POLITYCZNYCH (POLSKA AKADEMIA NAUK) PRACOWNIA NAJNOWSZEJ HISTORII POLTYCZNEJPROTOKOY POSIEDZEN BIURA POLITYCZNEGO KC PPR 1944-1945
1992978-83-85479-30-7Marek JaworskiRegionalna wspólpraca ekologiczna państw baltyckich (Polish Edition)
1993978-83-85479-31-4Janusz StefanowiczRzeczypospolitej pole bezpieczeństwa (Polish Edition)
1992978-83-85479-32-1Marcin KulaParyż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik 1956 r. w Polsce (Polish Edition)
1991978-83-85479-33-8Andrzej WalickiAleksander Hercen: Kwestia polska i geneza pewnych stereotypów (Polish Edition)
1992978-83-85479-34-5Dzieje polskiego podziemia na Bialostocczyźnie w latach 1939-1956: Materialy z sesji naukowej, 24 kwietnia 1992 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN (Polish Edition)
1993978-83-85479-35-2Referendum z 30 czerwca 1946 r: Przebieg i wyniki (Dokumenty do dziejów PRL) (Polish Edition)
1992978-83-85479-36-9Kazimierz KikWizje zjednoczonej Europy w programach i polityce glównych nurtów politycznych Europy Zachodniej (Polish Edition)
  ''978-83-85479-38-3Jerzy Hausner · Tadeusz KlementewiczThe Protracted Death-Agony of Real Socialism: Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's
  ''978-83-85479-39-0Jerzy JaskierniaZasada równości w prawie wyborczym USA (Polish Edition)
  ''978-83-85479-40-6Elity polityczne w Polsce: Wydawnictwo pokonferencyjne, Kazimierz Dolny, 19-21 listopada 1992 (Polish Edition)
  ''978-83-85479-41-3Zbigniew PalskiAgentura informacji wojskowej w latach 1945-1956 (Dokumenty do dziejów PRL) (Polish Edition)
1993978-83-85479-42-0Dlaczego tak glosowano: Wybory prezydenckie '90: analiza polityczna i socjologiczna (Polish Edition)
1993978-83-85479-45-1Konflikty polsko-sowieckie: 1942-1944 (Z archiwów sowieckich) (Polish Edition)
1994978-83-85479-46-8Tomasz Strzembosz · Wojciech MaterskiStalin a Powstanie warszawskie (Z Archiwow Sowieckich, Tom IV) (Polish Edition) (Z archiwów sowieckich)
1995978-83-85479-47-5Powrót żolnierzy AK z sowieckich lagrów (Z archiwów sowieckich) (Polish Edition)
1993978-83-85479-48-2Polacy wobec ladu postmonocentrycznego: Spoleczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 r.: praca zbiorowa (Polish Edition)
1992978-83-85479-49-9Polityka a prawo, gospodarka, moralność (Polish Edition)
1993978-83-85479-50-5Katyn: Documents of genocide: documents and materials from the Soviet archives turned over to Poland on October 14, 1992
1992978-83-85479-51-2Tryptyk kazachstański: Wspomnienia z zeslania (Polish Edition)
1994978-83-85479-52-9Jacek TarkowskiWladza i spoleczeństwo w systemie autorytarnym (Socjologia świata polityki) (Polish Edition)
1993978-83-85479-53-6Transformation processes in Eastern Europe: Western perspectives and the Polish experience
1994978-83-85479-55-0Gorączka czasu przelomu: Dokumenty ugrupowań radykalnych 1989-1990 (Polish Edition)
  ''978-83-85479-56-7Spólki pracownicze (Polish Edition)
  ''978-83-85479-57-4Winicjusz NarojekPerspektywy pluralizmu w upaństwowionym spoleczeństwie: Ocena sytuacji na podstawie polskich kryzysów (Polish Edition)
  ''978-83-85479-58-1Andrzej PaczkowskiAparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956: Taktyka, strategia, metody (Dokumenty do dziejów PRL) (Polish Edition)
  ''978-83-85479-59-8Warszawa nad Tamizą: Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej (Polish Edition)
1994978-83-85479-60-4Feliks GrossFederacje i konfederacje europejskie: Rodowód i wizje (Polish Edition)
  ''978-83-85479-61-1Andrzej CzoharaStosunki państwo-kościól: Belgia, Francja, Hiszpania, Wlochy (Polish Edition)
  ''978-83-85479-62-8Michal T StaszewskiPaństwo-Kościól w Europie Środkowo-Wschodniej: Aspekty instytucjonalno-prawne (Polish Edition)
  ''978-83-85479-63-5Andrzej MalkiewiczWybory czerwcowe 1989 (Polish Edition)
  ''978-83-85479-64-2Kontynuacja czy przelom?: Dylematy transformacji ustrojowej (Polish Edition)
1994978-83-85479-65-9Richard Grathoff · Antonina KloskowskaThe Neighbourhood of Cultures
  ''978-83-85479-66-6Marek JaworskiWspólpraca regionalna państw baltyckich w zakresie ochrony zasobów biologicznych Baltyku (Polish Edition)
  ''978-83-85479-67-3Od nienawisci do przyjazni: O problemach polsko- niemieckiego sasiedztwa: praca zbiorowa
  ''978-83-85479-70-3Ryszard SkarzyńskiPaństwo i spoleczna gospodarka rynkowa: Glówne idee polityczne ordoliberalizmu (Polish Edition)
1995978-83-85479-71-0Czlowiek jako obywatel (Polish Edition)
1994978-83-85479-72-7W poszukiwaniu paradygmatu transformacji
1995978-83-85479-73-4Jan GarlickiSpoleczeństwo przyszlości: Reformy systemowe i perspektywy kraju w świadomości mlodego pokolenia Polaków (Polish Edition)
  ''978-83-85479-74-1Referendum w Polsce wspólczesnej (Polish Edition)
1994978-83-85479-75-8Wojciech MaterskiGeorgia rediviva: Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych, 1918-1921 (Polish Edition)
1995978-83-85479-76-5Jacek ŚlusarczykIdea pokoju w europejskiej i polskiej myśli politycznej do 1939 roku: Kompendium (Polish Edition)
1994978-83-85479-77-2Konsolidacja elit politycznych, 1991-1993 (Polish Edition)
1994978-83-85479-78-9Wartości polityczne w świadomości polskiej mlodzieży (Polish Edition)
  ''978-83-85479-80-2Kazimierz KikMiędzynarodówka Socjalistyczna, 1951-1992: Zarys dzialalności (Polish Edition)
1995978-83-85479-81-9Prywatyzacja polskiej gospodarki w ujęciu regionalnym: Aspekty spoleczno-ekonomiczne (Polish Edition)
1994978-83-85479-82-6Glówny Urząd Kontroli Prasy: 1945-1949 (Dokumenty do dziejów PRL) (Polish Edition)
1995978-83-85479-84-0Blaski i cienie spólek pracowniczych 1991-1994 (Polish Edition)
  ''978-83-85479-85-7Wojciech RoszkowskiLand Reforms in East Central Europe After World War One
  ''978-83-85479-86-4Rewolucja węgierska 1956 w polskich dokumentach (Dokumenty do dziejów PRL) (Polish Edition)
  ''978-83-85479-89-5Studia nad liberalizmem (Polish Edition)
1995978-83-85479-90-1Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech: Wymiana czy reprodukcja? (Polish Edition)
1996978-83-85479-91-8Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku (Polish Edition)
1995978-83-85479-92-5Polska--ZSRR: Struktury podleglości: dokumenty WKP(b), 1944-1949 (Polish Edition)
  ''978-83-85479-93-2Stanislaw FilipowiczRepublika: Rozważania o przemianach archetypu (Polish Edition)
  ''978-83-85479-94-9Management employee buy-outs in Poland
  ''978-83-85479-95-6Racja stanu w dobie transformacji ladu europejskiego: Implikacje dla Polski (Polish Edition)
  ''978-83-85479-96-3Programy partii i ugrupowań parlamentarnych, 1989-1991 (Polish Edition)
1995978-83-85479-98-7Edmund, Ed. Wnuk-LipinskiAfter Communism: A multidisciplinary approach to radical social change
  ''978-83-85479-99-4Bogdan, Etal, editors. GoralczykIn pursuit of Europe: Transformations of post-communist states, 1989-1994