Elipsa

Other ISBN ranges for Elipsa: Elipsa (978-83-60446-...) · Elipsa (978-83-61226-...) · Elipsa (978-83-61276-...) · Elipsa (978-83-7265-...) · Elipsa (978-83-7640-...) · Elipsa (978-83-85152-...) · Elipsa (978-83-86013-...) · Elipsa (978-83-921322-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-83-85466-00-0S±ownictwo anglopolskie: (zakres i zasady opracowania leksykograficznego)
1992978-83-85466-10-9Kazimierz PrzybyszWizje Polski: Programy Polityczne lat Wojny i Okupacji, 1939-1944 (Polish Edition)
1993978-83-85466-11-6Przeobrazenia ustrojowe w Polsce (Europa w dobie transformacji ustrojowych)
1992978-83-85466-13-0Transformacja prasy polskiej: 1989-1992 (Materialy pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa) (Polish Edition)
1993978-83-85466-22-2Polska w środowisku międzynarodowym: Problemy wspólzależności (Polish Edition)
  ''978-83-85466-23-9Piotr RoguskiPoezja i czyn polityczny: Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej pierwszej polowy XIX wieku (Polish Edition)
  ''978-83-85466-25-3Transformationsprozesse in Polen: Aus der Reihe, Deutschland und Polen in Europa (German Edition)
  ''978-83-85466-26-0Kontrowersje wokó± transformacji prasy polskiej, 1989- 1992 (Materia±y pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa)
  ''978-83-85466-28-4J AuleytnerPaństwo, Kościól, spoleczeństwo: Raport z badań poslów nt. roli nauki spolecznej Kościola w procesie transformacji (Polish Edition)
1993978-83-85466-29-1Piotr RoguskiKuszenie Polaków: Diabel w świecie dramatu romantycznego (Polish Edition)
  ''978-83-85466-30-7Polska Akademia NaukRaport o potrzebie strategicznej koncepcji rozwoju Polski i roli nauki w przebudowie gospodarki =: About the need of strategic concept of Poland's development ... role of science in economy reconstruction
  ''978-83-85466-31-4Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa: Aus der Reihe, Deutschland und Polen in Europa (German Edition)
1996978-83-85466-33-8Kraszewski--pisarz wspólczesny (Polish Edition)
1993978-83-85466-35-2Studia nad slownictwem XIX i XX wieku: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-85466-36-9Marek ŚwidzińskiSemantics of indirect questions in Polish
  ''978-83-85466-38-3W±adys±aw KupiszewskiO jezyku powiesci Pan Zdzich w Kanadzie J. Abramowa- Newerlego
1994978-83-85466-39-0Studia z historii języka polskiego: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1995978-83-85466-40-6Ewa IhnatowiczLiteracki świat rzeczy: O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej (Polish Edition)
1995978-83-85466-41-3Polski system polityczny w okresie transformacji (Polish Edition)
1994978-83-85466-46-8Dylematy transformacji prasy polskiej (1989-1993) (Materialy pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa) (Polish Edition)
  ''978-83-85466-49-9Tadeusz SkocznyBrytyjskie prawo konkurencji (Seria Prawo konkurencji za granicą / Centrum Polityki i Prawa Konkurencji Wydzialu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-85466-50-5Polszczyzna regionalna: Materialy z sesji językoznawczej w Ostrolęce (Polish Edition)
  ''978-83-85466-54-3Historia, polityka, stosunki międzynarodowe: Księga jubileuszowa na 65-lecie profesora Józefa Kukulki (Polish Edition)
  ''978-83-85466-55-0Tadeusz SkocznyPrzeciwdzialanie praktykom monopolistycznym w świetle orzecznictwa (Seria Polskie prawo konkurencji / Centrum Polityki i Prawa Konkurencji Wydzialu ... Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1995978-83-85466-58-1   ''Polish antimonopoly case law (Polish competition law / Centre for Competition Policy and Law, Faculty of Management, University of Warsaw)
1995978-83-85466-59-8Mniejszość niemiecka w Polsce (Seria Polska--Niemcy) (Polish Edition)
1994978-83-85466-60-4Granice i pogranicza--język i historia: Materialy międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 27-28 maja 1993 r (Polish Edition)
  ''978-83-85466-62-8Józef PajestkaO orientacje na przysz±osc w reformach polskich: Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej
1995978-83-85466-67-3Barbara ZielińskaNamysly i pomysly: Szkice o literaturze wspólczesnej (Polish Edition)
  ''978-83-85466-68-0Pięciolecie transformacji mediów, 1989-1994 (Materialy pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa) (Polish Edition)
  ''978-83-85466-69-7Polonia w Niemczech: Historia i wspólczesność (Seria Polska--Niemcy) (Polish Edition)
  ''978-83-85466-71-0W perspektywie roku 2010: Droga do roku 2010: raport w sprawie opracowania dlugofalowej strategii rozwoju Polski na okres 15 lat (Polish Edition)
978-83-85466-72-7Wspó±czesna Rosja: Studium polityczno-ustrojowe
1996978-83-85466-73-4Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1995978-83-85466-75-8Między polityką a historią: Księga pamiątkowa na sześćdziesięciopięciolecie profesora Zygmunta Hemmerlinga (Polish Edition)
1995978-83-85466-76-5Anna MagierskaDylematy historii PRL (Polish Edition)
  ''978-83-85466-79-6Europa środkowa 2005: Perspektywy rozwoju (Polish Edition)
1996978-83-85466-80-2Reform and transformation in Eastern Europe
1995978-83-85466-82-6Józef Eichendorff: Ostatni rycerz romantyzmu (Seria Symbole polsko-niemieckiego dziedzictwa)
  ''978-83-85466-94-9Michal KuleszaKonkurencja a regulacja w dzialalnósci komunalnej: Kierunki zmian w prawie i orzecznictwie polskim w świetle Ukladu Europejskiego (Konkurencja a regulacja w wybranych dziedzinach) (Polish Edition)