year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-83-85463-00-9Slawomir KadrowIwanowice, stanowisko Babia Góra (Polish Edition)
  ''978-83-85463-01-6Jolanta KowalskaTaniec drzewa życia: Uniwersalia kulturowe w tańcu (Seria monografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk) (Polish Edition)
  ''978-83-85463-02-3Iwona Kabzinska-StawarzGames of Mongolian Shepherds (Library of Polish Ethnography, No. 45)
  ''978-83-85463-03-0Irena TurnauHistory of Dress in Central and Eastern Europe from the Sixteenth to the Eighteenth Century
  ''978-83-85463-04-7Jolanta KowalskaTree of life dance: Cultural universals in motion (Seria monografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk)
1991978-83-85463-05-4Barbara BalkeKultura przeworska w międzyrzeczu Wisly, Pilicy i Ilżanki (Polish Edition)
1992978-83-85463-06-1Nędza i dostatek: Na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX: materialy sesji zorganizowanej przez IHKM PAN, 20-22 maja 1991 r. w Warszawie (Polish Edition)
1991978-83-85463-07-8Górale Beskidu Żywieckiego: Wybrane dziedziny kultury ludowej: praca zbiorowa (Biblioteka etnografii polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85463-08-5Urszula SowinaSieradz: Uklad przestrzenny i spoleczeństwo miasta w XV-XVI w (Polish Edition)
1992978-83-85463-09-2Andrzej PośpiechPulapka oczywistości: Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku (Studia i materialy z historii kultury materialnej) (Polish Edition)
1993978-83-85463-10-8Maria NowickaLe Portrait Dans la Peinture Antique (French Edition)
  ''978-83-85463-11-5Łucja Okulicz-KozarynFinowie Zachodni (Kultura Europy wczesnośredniowiecznej) (Polish Edition)
  ''978-83-85463-12-2Sandomierz: Badania, 1969-1973: praca zbiorowa (Polskie badania archeologiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-85463-13-9Edward TryjarskiKultura ludów tureckich w świetle przekazu Mahmūda z Kaszgaru (XI w.) (Polish Edition)
1993978-83-85463-14-6Andrzej JaneczekOsadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: Województwo belskie od schylku XIV do początku XVII w (Polish Edition)
  ''978-83-85463-15-3Wojciech DzieduszyckiGoplo: Przyroda i czlowiek (Polish Edition)
  ''978-83-85463-16-0Elzbieta KoweckaDwór Najrzadniejszego w Polszcze magnata
  ''978-83-85463-17-7Janusz Ostoja-ZagórskiMezoregion Sobiejuchy na Palukach: Dynamika procesów zasiedlania w starożytności (Polish Edition)
  ''978-83-85463-18-4Lokalne ośrodki wladzy państowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej (Polish Edition)
1993978-83-85463-20-7Anna Kulczycka-LeciejewiczowaOsadnictwo neolityczne w Polsce poludniowo-zachodniej: Próba zarysu organizacji przestrzennej (Polish Edition)
  ''978-83-85463-21-4Michal KobusiewiczChwalim: Subboreal hunter-gatherers of the Polish plain
  ''978-83-85463-24-5Wanda PaprockaMyszyniec: Studium z dziejów miasta (Biblioteka etnografii polskiej) (Polish Edition)
1994978-83-85463-25-2Andrzej MierzwińskiPrzemiany osadnicze spoleczności kultury lużyckiej na Śląsku (Polish Edition)
  ''978-83-85463-26-9Irena TurnauEuropean Occupational Dress from the Fourteenth to the Eighteenth Century (The Library of Polish Ethnography, Vol. 49)
  ''978-83-85463-27-6Leszek Pawel SlupeckiSlavonic pagan sanctuaries
1994978-83-85463-28-3Wanda MossakowskaPoczątki fotografii w Warszawie, 1839-1863 (Polish Edition)
  ''978-83-85463-29-0Lech CzerniakWczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400-3650 p.n.e (Polish Edition)
1999978-83-85463-32-0Anna Kinecka · Irena TurnauOmnia res mobilia: Polish Studies in Posthumous Inventories of Movable Property in the 16th-19th Century
1995978-83-85463-35-1Slawomir KadrowGospodarka i spoleczeństwo: Wczesny okres epoki brązu w Malopolsce (Polish Edition)
  ''978-83-85463-36-8Wojciech DzieduszyckiKruszce w systemach wartości i wymiany spoleczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej (Polish Edition)
  ''978-83-85463-42-9Marian RębkowskiŚredniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kolobrzegu (Polish Edition)
  ''978-83-85463-44-3Jolanta KowalskaKolo bogów: Ruch i taniec w mitach i obrzędach (Biblioteka etnografii polskiej) (Polish Edition)
1996978-83-85463-45-0Marian GlosekPóźnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich: Marian Glosek (Polish Edition)
1996978-83-85463-46-7Konflikty etniczne: Źródla-typy-sposoby rozstrzygania: materialy z konferencji zorganizowanej przez Zaklad Etnologii Instytutu Archeologii i ... etnografii polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85463-47-4Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych: Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy (Polish Edition)
  ''978-83-85463-49-8Archeologia średniowiecznego Kolobrzegu: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1997978-83-85463-50-4Kleczanów: Badania rozpoznawcze 1989-1992 (Polish Edition)
  ''978-83-85463-51-1Teresa DąbrowskaKamieńczyk: Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien (Monumenta archaeologica barbarica) (Polish Edition)
1998978-83-85463-53-5Szpitalnictwo w dawnej Polsce (Studia i materia±y z historii kultury materialnej)
  ''978-83-85463-54-2Elżbieta KoweckaSprzedać! kupić!: Sklepy warszawskie z artykulami domowymi, 1830-1870 (Studia i materialy z historii kultury materialnej) (Polish Edition)
1997978-83-85463-55-9Romuald and Zofia Sulgostowska (eds) SchildMan and flint: Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa--Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995
1997978-83-85463-56-6Origins of Central Europe
  ''978-83-85463-58-0Fred WendorfA Late Paleolithic Kill-Butchery-Camp in Upper Egypt
  ''978-83-85463-59-7Miroslaw PietrzakPruszcz Gdański: Fundstelle 10, ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern (Monumenta archaeologica barbarica) (German Edition)
  ''978-83-85463-61-0Marek Franciszek JagodzińskiArcheologiczne ślady osadnictwa między Wislą a Paslęką we wczesnym średniowieczu: Katalog stanowisk (Adalbertus) (Polish Edition)
  ''978-83-85463-63-4Witold ŚwiętoslawskiArcheologiczne ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową w XIII w (Polish Edition)
1998978-83-85463-64-1Jacek AndrzejowskiNadkole 2: A cemetery of the Przeworsk culture in eastern Poland (Monumenta archaeologica barbarica)
1997978-83-85463-65-8Krystyna Hermanowicz-NowakStrój górali Beskidu Śląskiego: Funkcje spoleczno-kulturowe (Biblioteka etnografii polskiej) (Polish Edition)
1998978-83-85463-66-5Dialogue with the data: The archaeology of complex societes and its context in the '90s (Theory and practice of archaeological research)
1999978-83-85463-67-2Teresa StawiarskaNaczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski: Studium archeologiczno-technologiczne (Polish Edition)
1998978-83-85463-72-6Kalisz wczesnośredniowieczny: Materialy sesji, Kalisz, 15 czerwcza 1998 (Polish Edition)
1999978-83-85463-75-7Elżbieta MazurDobroczynność w Warszawie XIX wieku (Studia i materialy z historii kultury materialnej) (Polish Edition)
1998978-83-85463-77-1Andrzej BukoPoczątki Sandomierza (Polish Edition)
1999978-83-85463-78-8Jacek LechBetween captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century
1999978-83-85463-79-5Iwona Kabzińska-StawarzWśród "kościelnych Polaków": Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Bialorusi (Biblioteka etnografii polskiej) (Polish Edition)
2000978-83-85463-86-3Podhale: Tradycja we wspó±czesnej kulturze wsi (Biblioteka etnografii polskiej)
  ''978-83-85463-88-7Przemyslaw UrbanczykThe Neighbours of Poland in the 10th Century

imprints found for this ISBN range: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk · Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences · [s.n.] · Secesja · Wydawn. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN · Institute of the History of Material Culture, Polish Academy of Sciences · PSO · Semper · "Feniks" · "Secesja" · COBO-APEW · Letter Quality · Southern Methodist University · Académie polonaise des sciences · Wydawnictwo i Drukarnia "Seesja" · Zaklad Wydawniczy Letter Quality · Wydawnictwo i Drukkarnia "Secesja" · Archaeology/Ethnology Institute PAN · Nauk. Oficyna Wydawnicza "Scientia" · Naukowa Ofic. Wydawnicza "Scientia" · Instytut Archeologii i Etnologii PAN · Scientific Society of Polish Archaeologists · Wydawn. Instytutu Archelologii i Etnologii PAN · Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego · Instytut Archeologii i Etnologi, Polska Akademia Nauk · Polska Akademia Nauk, Instytut Archeolgii i Etnologii · Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii · Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akadenii Nauk · Instytut Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk · Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk · Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materiaslnej · Institute of the Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences · Institute of The History of Material Culture, Polish Academy of Sciences · Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Oddz. we Wroclawiu · Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Komitet Nauk Orientalistycznych · Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej PAN