year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1992978-83-85220-09-1Świat Vincenza: Studia o życiu i twórczości Stanislawa Vincenza, 1888-1971 (Polish Edition)
  ''978-83-85220-10-7Jan T ¡opuszanskiMoje lwowskie wojenne wspomnienia wiezienne
1993978-83-85220-18-3Automatyzacja bibliotek: Wybór materialow z konferencji Automatyzacja Bibliotek, Wroclaw, 11-13 grudnia 1992 (Polish Edition)
1994978-83-85220-34-3Symetrie w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych (Seminaria interdyscyplinarne)
1995978-83-85220-36-7Wojciech WrzesińskiUniwersytet Wroclawski: 1945-1995 (Polish Edition)
2000978-83-85220-38-1Danuta SosnowskaSeweryn Goszczynski: Biografia duchowa (Monografie FNP. Seria humanistyczna)
1994978-83-85220-40-4Stanislaw HartmanWspomnienia--lwowskie i inne (Uniwersytet Wroclawski--jego uczeni, fakty, historia) (Polish Edition)
1995978-83-85220-50-3Jerzy MichalskiSarmacki republikanizm w oczach francuza: Mably i konfederaci barscy (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria humanistyczna)
  ''978-83-85220-51-0Magdalena MicińskaMie̜dzy królem duchem a mieszczaninem: Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przelomu XIX i XX w., 1890-1914 (Monografie Fundacji na ... Seria humanistyczna) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-53-4Maciej SoinFilozofia Stanislawa Ignacego Witkiewicza (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
1996978-83-85220-57-2Józef MaciuszekObraz cz±owieka w dziele Kepinskiego (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
  ''978-83-85220-59-6Teresa RysiewskaStruktura rodowa w spolecznościach pradziejowych: Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w poludniowej Polsce (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
1996978-83-85220-60-2Teresa KostkiewiczowaOda w poezji polskiej: Dzieje gatunku (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-61-9Rola Uniwersytetu Wroclawskiego w nauce po II [drugiej] wojnie światowej i jego wklad do rozwoju Ziem Zachodnich i Pólnocnych: Materialy z ... w dniu 9 listopada 1995 roku (Polish Edition)
1997978-83-85220-62-6Łucja Okulicz-KozarynDzieje Prusów (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
1996978-83-85220-63-3Janusz RuszkowskiAdam Mickiewicz i ostatnia krucjata: Studium romantycznego millenaryzmu (Monografie FNP. Seria humanistyczna) (Polish Edition)
1997978-83-85220-68-8Andrzej DziubińskiNa szlakach Orientu: Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-69-5Ryszard NyczJęzyk modernizmu: Prolegomena historycznoliterackie (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-72-5Jan HartmanHeurystyka filozoficzna (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria humanistyczna) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-73-2Slawomir MazurekWątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej: 1917-1950 (Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
1997978-83-85220-75-6Jacek LeociakTekst wobec zaglady: O relacjach z getta warszawskiego (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
1998978-83-85220-76-3Jan DoktórŚladami mesjasza-apostaty: Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria humanistyczna) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-78-7Jacek BanaszkiewiczPolskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadlubka (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
1997978-83-85220-79-4Lucylla PszczolowskaWiersz polski: Zarys historyczny (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-80-0Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945-1948: Wybór dokumentów (Polish Edition)
1998978-83-85220-82-4Piotr Żbikowski-- bólem śmiertelnym ściśnione mam serce--: Rozpacz oświeconych u źródel przelomu w poezji polskiej w latach 1793-1805 (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-89-3Ryszard Zajączkowski"Glos prawdy i sumienie": Kościól w pismach Cypriana Norwida (Monografie FNP. Seria humanistyczna) (Polish Edition)
1999978-83-85220-98-5Grzegorz WolowiecNowocześni w PRL: Przyboś i Sandauer (Monografie FNP. Seria humanistyczna) (Polish Edition)
  ''978-83-85220-99-2Wojciech TomasikInzynieria dusz: Literatura realizmu socjalistycznego w planie " propagandy monumentalnej " (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)

imprints found for this ISBN range: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej · Leopoldinum · Wydawn. Leopoldinum · Wydawn. Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wroclawskiego · "Leopoldinum" · Universytet Wroc±awski · [Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej] · Fundacja dla Uniwersytetu Wroclawskiego Oficyna "Leopoldinum" · Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wroc±awskiego