year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-83-85196-01-3Stanislaw KukawkaKultura pucharów lejkowatych na ziemi chelmińskiej w świetle źródel ceramicznych (Prace archeologiczne / Towarzystwo Naukowe w Toruniu) (Polish Edition)
1994978-83-85196-04-4Nicolaus CopernicusMiko±aja Kopernika O obrotach Ksiega pierwsza (Prace popularnonaukowe/Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
  ''978-83-85196-05-1Krzysztof MikulskiOsadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od polowy XVI do końca XVII wieku (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
1995978-83-85196-06-8Grazyna KurkowskaAnna Wazówna, 1568-1625: Polskie losy szwedzkiej królewny (Prace popularnonaukowe/Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1996978-83-85196-07-5Bibliografia Miasta Torunia (Tom II: 1972 - 1993)
1990978-83-85196-08-2Statuty torunskiego rzemios±a artystycznego i budowlanego z XVI- XVIII w (Zród±a i materia±y do dziejów sztuki polskiej)
1991978-83-85196-09-9Antoni ZwolińskiKatalog jezior województwa toruńskiego wraz z ich waloryzacją turystyczną =: Der Seenkatalog der Woiwodschaft Toruń mit touristischer Bewertung ... Scientiarum Torunensis) (Polish Edition)
1992978-83-85196-11-2Balticum: Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII wieku: ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Polish Edition)
1995978-83-85196-14-3Alicja Saar-KozlowskaInfantka Szwecji i Polski Anna Wazówna: 1568-1625: legenda i rzeczywistość (Prace popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu) (Polish Edition)
1996978-83-85196-15-0Colloquium Charitativum Secundum: Materia±y konferencji miedzynarodowej w Toruniu 13-15 pazdziernika 1995 r. w 350 rocznice "Rozmowy Braterskiej"
1991978-83-85196-17-4Janusz GilasSprawiedliwosc miedzynarodowa gospodarcza (Studia iuridica / Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1992978-83-85196-18-1Historia Torunia (Polish Edition)
  ''978-83-85196-19-8Dzieje historiografii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1920-1939 (1944): (kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele): materialy sesji w Toruniu (15-16 XI 1991 r.) (Polish Edition)
1993978-83-85196-20-4Ewa Ma±±ekWojna pamfletów w Anglii, 1790-1793: Wokó± traktatu Edmunda Burke'a Reflections on the revolution in France (Studia iuridica / Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1994978-83-85196-21-1Marian BiskupHistoria Torunia 1548-1660
1995978-83-85196-22-8Stan badań i potrzeby edycji źródlowych dla historii Pomorza i innych krajów poludniowej strefy Baltyckiej: Materialy konferencji ogólnopolskiej ... listopada 1994 r. w Toruniu (Polish Edition)
1991978-83-85196-25-9Leszek KukWielka emigracja a powstanie slowianofilstwa francuskiego: W kręgu dzialalności Cypriana Roberta (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
1994978-83-85196-29-7Z przesz±osci diecezji che±minskiej 1243-1992: Materia±y konferencji naukowej w Toruniu 6 XI 1993 r
1996978-83-85196-31-0Zbigniew PodgórskiAntropogeniczne zmiany rzeźby terenu województwa toruńskiego =: Die anthropogenen Umwandlungen des Reliefs auf dem Gebiet der Wojewodschaft Toruń ... Toruń-Polonia, Sectio C) (Polish Edition)
1990978-83-85196-32-7Jerzy Dygda±aNawra Kruszynskich i Sczanieckich: Studium z dziejów szlachty i ziemianstwa ziemi che±minskiej (Prace popularnaukowe/Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1991978-83-85196-33-4Andrzej KolaGrody ziemi chelmińskiej w późnym średniowieczu (Prace archeologiczne) (Polish Edition)
1994978-83-85196-36-5Cecylia IwaniszewskaAstronomia Miko±aja Kopernika (Biblioteczka kopernikanska)
  ''978-83-85196-37-2Grażyna Halkiewicz-SojakByron w twórczości Norwida (Prace Wydzialu Filologiczno-Filozoficznego) (Polish Edition)
1990978-83-85196-40-2Stefan KwiatkowskiKlimat religijny w diecezji pomezańskiej u schylku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
1991978-83-85196-41-9Personae--colligationes--facta (Polish Edition)
1992978-83-85196-42-6Aleksander MadydaW poszukiwaniu jedności czlowieka i świata: Folklor w twórczości Stanislawa Vincenza (Prace Wydzialu Filologiczno-Filozoficznego) (Polish Edition)
1993978-83-85196-44-0W±adys±aw SobocinskiProkuratura sadu kasacyjnigo w Ksiestwie Warszawskim (Studia iuridica / Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1995978-83-85196-46-4Toruń i Pomorze pod wladzą pruską: Materialy konferencji z 10-11 grudnia 1993 r. w Toruniu (Polish Edition)
1996978-83-85196-47-1Zbigniew Górski · Jan Pakulski · Andrzej TomczakLustracja województw wielkopolskich i kujawskich: 1659-1665 (Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku)
1990978-83-85196-48-8Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945: W 50 rocznicę powstania Slużby Zwycięstwu Polski: materialy sesji w Toruniu 27-28 IX 1989 r ... "Archiwum Pomorskie AK") (Polish Edition)
1991978-83-85196-49-5Maria Zeic-PiskorskaPoetyka scenariusza filmowego (Prace Wydzia±u Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1995978-83-85196-53-2Cesare Beccaria (1738-1794): Reformator prawa karnego i jego epoka
  ''978-83-85196-54-9Wojciech PolakO Kreml i Smolenszczyzne: Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu)
1990978-83-85196-56-3Henryk BaranowskiBibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji (Polish Edition)
1993978-83-85196-59-4Jerzy SpeinaTypy swiata przedstawionego w literaturze (Prace popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1997978-83-85196-63-1Ksiega rachunkowa urzedów rybickich komturstw Malborskiego i Dzierzgonskiego: 1440-1445 (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1990978-83-85196-64-8Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Baltyku od XIII do polowy XVI wieku: Materialy z konferencji historyków radzieckich i polskich w Toruniu z r. 1988 (Polish Edition)
1992978-83-85196-66-2Magdalena NiedzielskaToruńskie cmentarze (Prace popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu) (Polish Edition)
1993978-83-85196-67-9Bohdan RymaszewskiTorun w czasach Kopernika: Urbanistyka architektura, sztuka (Biblioteczka kopernikanska)
1997978-83-85196-71-6Slawomir JóźwiakPowstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chelmińskiej w latach 1246-1343 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
1990978-83-85196-72-3Physics and composition of interstellar matter: Proceedings of the conference held in Bachotek, Poland, 4-9 June 1990
1992978-83-85196-74-7Ergebnisse der nordpolnischen Historiographie in den Jahren 1945-1990 (Zapiski Historyczne)
1993978-83-85196-75-4Bohdan RymaszewskiTorun in the days of Copernicus: Urban development, architecture, art (Popular science series / Scientific Society at Torun)
1991978-83-85196-80-8Boguslaw DybaśSejm pacyfikacyjny w 1699 r (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
1991978-83-85196-81-5Wojciech GutowskiPasje wyobraźni: Szkice o literaturze romantyzmu i Mlodej Polski (Prace Wydzialu Filologiczno-Filozoficznego) (Polish Edition)
1993978-83-85196-83-9Jerzy FedorowiczAntropogeniczne przeobrażenia środowiska geograficzego na terenie miasta Torunia =: Geographical environment anthropogenic transformations in the ... et geologia, 0082-5549) (Polish Edition)
1996978-83-85196-86-0Konrada Górskiego swiat literatury, teatru i jezyka: Materia±y konferencji zorganizowanej w setna rocznice urodzin Profesora
1997978-83-85196-87-7Metryka uczniów Torunskiego Gimnazjum Akademickiego, 1600-1817 (Fontes/Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1992978-83-85196-90-7Andrzej GacaKodeks dunski króla Chrystiana V z roku 1683 (Studia iuridica/Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
1995978-83-85196-93-8Zakon Krzyżacki a spoleczeństwo państwa w Prusach: Zbiór studiów (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu) (Polish Edition)
1992978-83-85196-97-6Ksiega ±awnicza Starego Miasta Torunia: 1428-1456 (Fontes/Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
  ''978-83-85196-98-3Szczepan WierzchoslawskiElity polskiego ruchu narodowego w Poznanskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850 - 1914
1993978-83-85196-99-0Jerzy SmulskiTwórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego (Prace Wydzialu Filologiczno-Filozoficznego) (Polish Edition)

imprints found for this ISBN range: Towarzystwo Naukowe w Toruniu · TNT · Tow. Nauk. w Toruniu · Uniwersytet · Tow. Naukowe · Wydawn. Tow. Nauk · Wydawn. Tow. Nauk. w Toruniu · Towarzysrwo Naukowe w Toruniu · Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk · Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk · Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu · Institute of Astronomy, Nicolaus Copernicus University · Zaklad Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu