Czas na zmiany: Z Jaroslawem Kaczyńskim rozmawiają Michal Bichniewicz i Piotr M. Rudnicki (Polish Edition)

Kaczynskim

by Jaroslaw Kaczyński

ISBN: 978-83-85195-99-3

ISBN-10: 83-85195-99-8

Editions Spotkania · 1993