Świątynia: Rzecz o drewnianych budowlach sakralnych róźnych wyznań w Polsce (Polish Edition)

sakralnych

by Adam Bujak

Hardcover

ISBN: 978-83-85195-66-5

ISBN-10: 83-85195-66-1

Editions Spotkania · 1989