Lwów pod okupacją sowiecką: 1939-1941 (Polish Edition)

by Jerzy Węgierski

ISBN: 978-83-85195-15-3

ISBN-10: 83-85195-15-7

Editions Spotkania · 1991