year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1986978-83-85010-12-8Zdzislaw TaźbierskiCeremonial dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski z Anglią w XVI-XVIII wieku (Polish Edition)
1987978-83-85010-28-9Józef ŚliwińskiMariaże Kazimierza Wielkiego: Studium z zakresu obyczajowości i etyki dworu królewskiego w Polsce XIV wieku (Polish Edition)
  ''978-83-85010-31-9Maria BiolikHydronimia dorzecza Pregoly z terenu Polski (Polish Edition)
1988978-83-85010-40-1Demografia a literatura i język (Filologia polska) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-41-8Bibliotekarze w slużbie książki (Bibliotekoznawstwo) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-43-2Halina WądolowskaSpoleczno-wychowawcza dzialalność Związku Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach, w latach 1919-1980 (Pedagogika) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-45-6Stanislaw ŁaniecBronislaw Szwarce--romantyk epoki powstańczej (Historia) (Polish Edition)
1988978-83-85010-48-7Z dziejów prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku, do 1939 roku: Materialy z sesji naukowej, Bęsia 19-20 listopada 1987 (Historia) (Polish Edition)
1989978-83-85010-49-4Andrzej GąsiorowskiMlodzież polska Prus Wschodnich 1919-1939 (Polish Edition)
  ''978-83-85010-53-1Kultura muzyczna Warmii i Mazur, przeszlość i teraźniejszość: Materialy z sesji naukowych, 1986-1987 (Wychowanie muzyczne) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-60-9Zdzislaw TaźbierskiWystąpienia prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona w sprawie polskiej (Historia) (Polish Edition)
1990978-83-85010-71-5Tadeusz ZienkiewiczPolskie życie literackie w Kijowie w latach 1905-1918 (Filologia polska) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-72-2Janina Danuta ŁaniecDylematy wychowania ekonomicznego (Studia i materialy / Wyższa Szkola Pedagogiczna w Olsztynie, Pedagogika) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-75-3Anna PospiszylowaToponimia poludniowej Warmii: Nazwy terenowe (Filologia polska) (Polish Edition)
1991978-83-85010-83-8W kręgu kultury litewskiej (Filologia rosyjska) (Polish Edition)
1991978-83-85010-89-0Barbara IdźkowskaKatalog czasopism i wydawnictw zbiorowych bibliotek Olsztyna, 1975-1987 (Polish Edition)
1992978-83-85010-91-3Studia i szkice o literaturze wspó±czesnej (Studia i materia±y)
  ''978-83-85010-92-0Krystyna StasiewiczElzbieta Druzbacka: Najwybitniejsza poetka czasów saskich (Studia i materialy)
  ''978-83-85010-94-4Twórczość Slowackiego, oryginalność, uniwersalność, recepcja: Materialy z konferencji w 180-lecie urodzin poety, Olsztyn, 21-23 listopada 1989 (Filologia polska) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-97-5Polacy, litwini, niemcy w kręgu wzajemnego oddzialywania: Z zagadnień Litwy Pruskiej i stosunków niemiecko-litewskich i polsko-litewskich w drugiej ... (do 1939 roku) (Historia) (Polish Edition)
  ''978-83-85010-99-9Wilno-Olsztyn: Kontynuacje tradycji kulturalnej (Filologia polska) (Polish Edition)

imprints found for this ISBN range: Wyższa Szkola Pedagogiczna w Olsztynie · Wydawnictwa Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Olsztynie · Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Olsztynie · Wyżsa Szkola Pedagogiczna · Wyzsza Szko±a Pedagogiczna w Olsztynie · Wydawnictwo Wyzszej Szko±y Pedagogicznej w Olsztynie