WSPOL

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
2019978-83-7462-086-4Edward WiszowatyPaństwa Kościoły Policje w integrujÄ cej się europie - Edward Wiszowaty [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-172-4Marzena Przetak/MaĹgorzata PopiaĹoOdpowiednie dać słowo rĂlĹźnym sytuacjom zawodowym - Marzena Przetak/Małgorzata Popiało [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-173-1P. Bogdalski/W. PĹywaczewski/I. NowickiLus est boni et aequi. Ksiega pamiÄ tkowa ofiarowana profesorowi - P. Bogdalski/W. Pływaczewski/I. Nowicki [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-174-8Grzegorz OjcewiczPodrÄczny sĹownik administracji: polski, angielski, francuski, niemiecki - Grzegorz Ojcewicz [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-186-1Grzegorz OjcewiczPodrÄczny sĹownik administracji: polski, biaĹoruski, litewski, rosyjski - Grzegorz Ojcewicz [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-189-2J. Truchan/W. ZubrzyckiParalizator elektryczny TASER X 26 jako środek przymusu bezpośredniego - J. Truchan/W. Zubrzycki [KSIĄŻKA]
2015978-83-7462-200-4Agnieszka Choromańska/Dorota MocarskaDewiacje: Przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne - Agnieszka Choromańska/Dorota Mocarska [KSIĄŻKA]
2017978-83-7462-203-5JĂlzef PencKultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne - JĂlzef Penc [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-205-9Arkadiusz LetkiewiczWartości i normy społeczne a zachowania w organizacji. Implikacje do kierowania zepołami ludzkimi w Policji - Arkadiusz Letkiewicz [KSIĄŻKA]
2017978-83-7462-207-3Grzegorz Ojcewicz/Renata WĹodarczyk/Dariusz ZajdelZabĂljstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historyczne - Grzegorz Ojcewicz/Renata WĹodarczyk/Dariusz Zajdel [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-213-4Marek ChrabkowskiWykorzystanie materiałĂlw kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym - Marek Chrabkowski [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-223-3Izabela NowickaWykroczenia będÄ ce czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym - Izabela Nowicka [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-229-5Piotr MajerKomendanci GłĂlwni Polskiej Policji (1918-2009) - Piotr Majer [KSIĄŻKA]
2017978-83-7462-230-1MaĹgorzata PopiaĹoWykorzystanie wariografu (poligrafu) w badaniach kryminalistycznych oraz kadrowych - MaĹgorzata PopiaĹo [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-235-6Jan KudrelekSzczegĂllne formy przesĹuchania w postÄpowaniu karnym - Jan Kudrelek [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-240-0Agnieszka SadĹo-Nowak/Anna KaliszPrawo karne wykonawcze - Agnieszka SadĹo-Nowak/Anna Kalisz [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-247-9Walentyna TrzciĹska/Izabela WiciakSkuteczne komunikowanie w administracji publicznej - Walentyna Trzcińska/Izabela Wiciak [KSIĄŻKA]
2017978-83-7462-253-0Anna Gieryk/StanisĹaw KulawiecSkrypt do nauki jÄzyka niemieckiego. Teksty policyjno-prawnicze z Äwiczeniami Sczytno 2010 - Anna Gieryk/StanisĹaw Kulawiec [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-254-7Agata TyburskaWspĂlłpraca Policji z innymi podmiotami w zakresie ochrony obiektĂlw waĹźnych dla bezpieczeństwa Państwa - Agata Tyburska [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-255-4Robert Socha/Arkadiusz Letkiewicz/PrzemysĹaw GuĹaPolicyjne oddzialy i pododdzialy zwarte w Polsce. Historia i terazniejszosc - Robert Socha/Arkadiusz Letkiewicz/Przemyslaw Gula [KSIAZKA]
  ''978-83-7462-256-1Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert NestrowiczZwalczanie faĹszerstw pieniÄdzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-258-5Andrzej MisiukCentralne Biuro Śledcze.Dziesięć lat doświadczeń (2000-2010) - Andrzej Misiuk [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-262-2WiesĹaw MÄdrzejowskiModel wspólpracy pomiędzy zakladami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie dzialalności przeciwkradzieżowej - Wieslaw Mądrzejowski [KSIĄŻKA]
2017978-83-7462-263-9Renata WĹodarczykDziaĹania kryminalistyczne, medyczne i organizacyjne w sytuacjach zdarzeĹ masowych ze szczegĂllnym uwzglÄdnieniem identyfikacji genetycznej zwĹok i szczÄtkĂlw ludzkich z pogorzeliska - Renata WĹ
2015978-83-7462-267-7Grażyna Kędzierska/Włodzimierz KedzierskiKryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki. Wyd. I - Grażyna Kędzierska/Włodzimierz Kedzierski [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-272-1JĂlzef PencMenadĹźerowie i organizacje jutra. Praktyka kierowania w społeczeństwie wiedzy. - JĂlzef Penc [KSIĄŻKA]
2015978-83-7462-275-2Tomasz Aleksandrowicz/Krzysztof LiedelZwalczanie terroryzmu lotniczego - wybrane zagadnienia i ĹşrĂldła prawa międzynarodowego - Tomasz Aleksandrowicz/Krzysztof Liedel [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-276-9Kuba JaĹoszyĹski/Arkadiusz LetkiewiczEdukacja antyterrorystyczna. KoniecznoĹÄ i obowiÄzek naszych czasĂlw. - Kuba JaĹoszyĹski/Arkadiusz Letkiewicz [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-278-3Kuba JaĹoszyĹskiJednostka kontrterrorystyczna - element dziaĹaĹ bojowych w systemie bezpieczeĹstwa antyterrorystycznego - Kuba JaĹoszyĹski [KSIÄĹťKA]
2017978-83-7462-279-0JanKudrelekPraca dochodzeniowo-Ĺledcza policji w kontekĹcie ustawowych uprawnieĹ sÄdu do ingerencji w postÄpowanie przygotowawcze - JanKudrelek [KSIÄĹťKA]
2014978-83-7462-281-3Zbigniew SalamonowiczWstęp do prawoznawstwa. Wyd.IV poprawione - Zbigniew Salamonowicz [KSIĄŻKA]
2018978-83-7462-287-5J.SzafraĹski/K.LiedelProblemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce - J.SzafraĹski/K.Liedel [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-288-2Jadwiga Stawnicka/Bernard WiĹniewski/Robert SochaZarzÄdzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. - Jadwiga Stawnicka/Bernard WiĹniewski/Robert Socha [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-290-5Krzysztof DroliĹski/Dorota Mocarska/Tomasz MosioPrawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka - Krzysztof Droliński/Dorota Mocarska/Tomasz Mosio [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-291-2Justyna JurczakChuligaĹstwo stadionowe. Symbole i gesty na polskich stadionach. - Justyna Jurczak [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-292-9Arkadiusz LetkiewiczEtyka w zarzÄ dzaniu PolicjÄ - Arkadiusz Letkiewicz [KSIĄŻKA]
2017978-83-7462-301-8Bernard WiĹniewskiBezpieczeĹstwo w teorii i badaniach naukowych - Bernard WiĹniewski [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-303-2Magdalena Baranowska/Izabela WiciakWybrane patologie spoĹeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka - Magdalena Baranowska/Izabela Wiciak [KSIÄĹťKA]
2018978-83-7462-313-1Cezary GuĹşniczak/Irena MalinowskaWspĂlĹpraca policji i straĹzy gminnych/miejskich - Cezary GuĹşniczak/Irena Malinowska [KSIÄĹťKA]
2019978-83-7462-314-8Zbigniew ĹcibiorekPersonel w organizacjach zhierarchizowanych - Zbigniew Ścibiorek [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-316-2Piotr MajerBezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej - Piotr Majer [KSIĄŻKA]
2017978-83-7462-319-3Grzegorz Ojcewicz/Renata WĹodarczykSĹownik kryminalistyczny z elementami medycyny sÄdowej i genetyki - Grzegorz Ojcewicz/Renata WĹodarczyk [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-320-9Andrzej MisiukInstytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejĂlw (od X wieku do wspĂlłczesności). - Andrzej Misiuk [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-321-6Arkadiusz Letkiewicz/Andrzej MisiukPaństwo-Administracja-Policja. Księga pamiÄ tkowa dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Rajchelowi - Arkadiusz Letkiewicz/Andrzej Misiuk [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-323-0Piotr ĹukaWskazĂlwki metodologiczne dla studentĂlw bezpieczeĹstwa wewnÄtrznego - Piotr Ĺuka [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-324-7Janusz StanisĹaw CheĹchowskiModel procesu restrukturyzacji resortowej słuĹźby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce. - Janusz Stanisław Chełchowski [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-327-8SĹawomir Grabowski/Piotr Majer/Andrzej Misiuk40 lat Policyjnego Szkolnictwa WyĹźszego w Szczytnie. Szczytno 2012. - Sławomir Grabowski/Piotr Majer/Andrzej Misiuk [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-329-2Jacek Bil/Andrzej WawrzusiszynSpołeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji. Szczytno 2012. - Jacek Bil/Andrzej Wawrzusiszyn [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-332-2Piotr KubiĹski/Agnieszka WoĹoszkoWybrane zagadnienia z prawa cywilnego. Wyd. II poprawione, uzupełnione. Szczytno 2012. - Piotr Kubiński/Agnieszka Wołoszko [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-340-7Krzysztof WiciakCele śledztwa finansowego a system odzyskiwania mienia. - Krzysztof Wiciak [KSIĄŻKA]
2016978-83-7462-346-9Krzysztof Łagoda/Robert CzęścikVademecum interwencji policyjnych. Interwencje od A do Z. Wyd.IX poprawione i uzupełnione. - Krzysztof Łagoda/Robert Częścik [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-352-0Janusz StanisĹaw CheĹchowskiSystemy zarzÄ dzania jakościÄ w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na przykładzie słuĹźby zdrowia resortu spraw wewnętrznych w Polsce - Janusz Stanisław Chełchowski [KSIĄŻKA]
2015978-83-7462-356-8Marek GaĹ‚Ä zka/Anna Kalisz/Izabela NowickaTablice do procesowego prawa wykroczeń. Wyd. V poprawione i uzupelnione. - Marek Galązka/Anna Kalisz/Izabela Nowicka [KSIĄŻKA]
2019978-83-7462-357-5Marek GaĹÄzka/Anna KaliszPrawo karne materialne. Część ogólna. Tablice poglądowe. Wydanie II poprawione i uzupelnione - Marek Galązka/Anna Kalisz [KSIĄŻKA]
  ''978-83-7462-362-9Adrian Karol SiadkowskiBezpieczeĹstwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykĹadzie Polski, StanĂlw Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski [KSIÄĹťKA]
  ''978-83-7462-364-3Bernard WiĹniewskiSystem bezpieczeństwa Państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. - Bernard Wiśniewski [KSIĄŻKA]
2015978-83-7462-366-7Jan KudrelekPisma procesowe w postępowaniu przygotowawczym. Wzory pism. Wyd. VIII - Jan Kudrelek, Rafał Kwaśniewski [KSIĄŻKA]