Uniwersytet Opolski

Other ISBN ranges for Uniwersytet Opolski: Uniwersytet Opolski (978-83-87635-...) · Uniwersytet Opolski (978-83-913173-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
2003978-83-7395-002-3Zagadnienia Praktyki Zawodowej Nauczycieli
  ''978-83-7395-008-5Polska W Unii Europejskiej: Rola Parlamentu I Regionow W Krajowym Procesie Decyzyjnym W Sprawach Integracyjnych
  ''978-83-7395-010-8Wladyslaw LubasPolskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny.
  ''978-83-7395-019-1Samobojstwo: Specyfika Problemu, Horyzonty Badawcze
  ''978-83-7395-027-6Literatura I Krytyka Na Amach " Zycia " (1887-1891)
2003978-83-7395-028-3Na Przeomie Wiekow--: Studia I Szkice Ofiarowane Profesorowi Zdzisawowi Piaseckiemu W Czterdziestolecie Pracy Naukowej
  ''978-83-7395-032-0Ilona DobosiewiczAmbivalent Feminism: Marriage and Women's Social Roles in George Eliot's Works (Studia i monografie)
2004978-83-7395-045-0Plany Zyciowe Modziezy Z Lekkim Uposledzeniem Umysowym
  ''978-83-7395-049-8Prewencja Kryminalna: Studium Z Profilaktyki Kryminologicznej
  ''978-83-7395-052-8Unia Europejska: Akcesja Polski Do Ue
  ''978-83-7395-062-7Regionalne I Lokalne Media W Spoeczenstwie Wielokulturowym
2004978-83-7395-067-2Przemiany Demograficzne I Jakosc Zycia Ludnosci Miast
  ''978-83-7395-068-9Przemiany Struktury Przestrzennej Miast W Sferze Funkcjonalnej I Spoecznej
  ''978-83-7395-073-3Spoeczne I Regionalne Aspekty Przemian Strukturalnych W Polskiej Gospodarce Okresu Transformacji
  ''978-83-7395-074-0Przemiany Strukturalne Polskiej Gospodarki Wobec Wyzwan Integracyjnych Z Unia Europejska
2005978-83-7395-079-5Modelowanie Procesow Ekonomicznych: Wybrane Zagadnienia
  ''978-83-7395-085-6Wobec Bycia: Filozoficzny Problem Samobojstwa
2004978-83-7395-093-1Rozwoj Przestrzenny Sieci Autostrad Na Swiecie
2005978-83-7395-094-8Magdalena UjmaLatyfundium Jana Sobieskiego 1652-1696 (Studia i monografie)
2007978-83-7395-105-1Zdzisaw KempfProba Teorii Przypadkow
2005978-83-7395-116-7Nauczyciel Epoki Przemian
2005978-83-7395-118-1Tozsamosc Spoeczno-Kulturowa PCI
  ''978-83-7395-127-3Krystyna HanusikPrzemiany Spoeczne, Ekonomiczne I Organizacyjne We Wspoczesnej Gospodarce Polskiej
  ''978-83-7395-135-8Woko Sposobow Zycia, Kwestii Spoecznych I Wzorow Ich Rozwiazywania: Opolskie Studia Socjologiczne
978-83-7395-141-9Iwona KonopnickaCzasopisma dzieciece w ksztalceniu wczesnoszkolnym
2006978-83-7395-160-0Technologie Informacyjno-Komunikacyjne W Edukacji
  ''978-83-7395-162-4Stanisaw KorczynskiNauczyciel I Uczen W Zreformowanej Szkole
  ''978-83-7395-164-8Strategie Rozwiazywania Problemow Uzaleznien
2006978-83-7395-172-3Stanisawa SokoowskaZmiany W Organizacji I Produktywnosci Rolnictwa Indywidualnego W Procesie Integracji Z Unia Europejska, Na Przykadzie Badan W Wojewodztwie Opolskim
  ''978-83-7395-174-7Wies I Rolnictwo W Procesie Zmian--Problemy Rozwoju Obszarow Wiejskich
  ''978-83-7395-176-1Edukacja Przedszkolna W Teorii I Praktyce
  ''978-83-7395-178-5Anna LedwinaSidonie-Gabrielle Colette--Kobieta I Pisarka Wyprzedzajaca Swoja Epoke
  ''978-83-7395-183-9Polskie Towarzystwo EkonomiczneGospodarcze I Spoeczne Skutki Akcesji Polski Do Unii Europejskiej
2006978-83-7395-188-4Polityka Zrownowazonego Rozwoju Oraz Instrumenty Zarzadzania Miastem
  ''978-83-7395-189-1Janusz SodczykKierunki Przeksztacen Struktury Gospodarczej I Spoeczno-Demograficznej Miast
  ''978-83-7395-190-7   ''Przemiany Przestrzeni Miast I Stref Podmiejskich
  ''978-83-7395-192-1Wybrane Problemy Edukacji I Terapii W Polsce I Za Granica
978-83-7395-197-6A Chemistry of Stars: Epiphany, Openness, and Ambiguity in the Works of James Joyce
2007978-83-7395-200-3Agnieszka HensoldtIdee Peirce'owskiego Pragmatyzmu I Ich Renesans W XX-Wiecznej Filozofii Jezyka
2008978-83-7395-202-7Wojciech ChlebdaPodreczny Idiomatykon Polsko-Rosyjski
2006978-83-7395-203-4Ilona DobosiewiczMysl Wedrujaca: Ksiega Pamiatkowa Dla Tadeusza Sawka: Szkice
978-83-7395-213-3Sailors, Ships and the Sea in the Novels of Captain Frederick Marryat
2007978-83-7395-223-2Anna BruskaPlanistyczne Aspekty Zarzadzania Marketingowego
  ''978-83-7395-238-6Piotr SadowskiPrawne, Historyczne I Doktrynalne Aspekty Sprawiedliwosci
2007978-83-7395-239-3Stanisaw ZahradnikMateriay Do Bibliografii Dorobku Tworczego Polakow Na Zaolziu, 1919-2004
  ''978-83-7395-245-4Uniwersytet OpolskiFrazeologia a Jezykowe Obrazy Swiata Przeomu Wiekow
  ''978-83-7395-246-1Wiesawa Piatkowska-StepaniakWojna W Mediach
  ''978-83-7395-247-8Uniwersytet OpolskiTopics in Applied Linguistic
  ''978-83-7395-248-5Wanda LaszczakZyc Znaczy "Kroczyc Po Wodzie": Studia O Matce Marii
2007978-83-7395-250-8Adrian GlenBycie--Sowo--Czowiek: Inspiracje Heideggerowskie W Literaturze
978-83-7395-251-5Wielokulturowosc - Miedzykulturowosc - Transkulturowosc W Perspektywie Europejskiej I Pozaeuropejskiej
978-83-7395-255-3Codziennosc W Literaturze XIX (I XX) Wieku: Od Adalberta Stiftera Do Wspoczesnosci (Polish Edition)
978-83-7395-261-4Luminous Traversing: Wallace Stevens and the American Sublime
978-83-7395-262-1My, Emigranci: Wspomnienia Wspoczesnych Polakow Z Zycia Na Obczyznie (Polish Edition)
2007978-83-7395-265-2Wodzimierz KaczorowskiTestamenty Jana, Tomasza I Jana "Sobiepana" Zamoyskich
2010978-83-7395-349-9Rafa Riedel2011: Polska Prezydencja W Unii Europejskiej
2011978-83-7395-396-3Uniwersytet OpolskiSocjologia Regionu I Spoecznoasci Lokalnych: Antologia
2010978-83-7395-399-4Stanisaw M. KoziarskiPrzeksztacenia Infrastruktury Transportowej W Polsce
2011978-83-7395-426-7Zbigniew Wadysaw SolskiFiszki Tadeusza Raoczewicza: Technika Kompozycji W Dramacie I Poezji
  ''978-83-7395-430-4Dariusz WidelakNauczyciel I Uczean W Wybranych Systemach Penitencjarnych Europy Asrodkowej
  ''978-83-7395-432-8Marek MasnykOpinia Publiczna Byej Dzielnicy Pruskiej Wobec Polskiego Ruchu Narodowego W Rejencji Opolskiej (1921-1939)
  ''978-83-7395-438-0Krystyna HanusikRynkowe I Spoeczne Efekty Konsumpcji
  ''978-83-7395-440-3Eugeniusz WilkOd Liberatury Do E-Literatury
2011978-83-7395-444-1Albrycht Stanisaw RadziwiRys Panowania Zygmunta III
  ''978-83-7395-446-5Grzegorz FrancuzBuddyzm W Zachodnim Krnegu Kulturowym: Teoria--Praktyka--Interpretacje
  ''978-83-7395-447-2Opolskie Towarzystwo Przyjaci OKalejdoskop Temataow Aslnaskich: Zbiaor Studiaow Filologicznych
  ''978-83-7395-449-6Przemysaw Eugeniusz KaniokPoczucie Powodzenia Maczeanstwa a Udzia Ojcaow W Opiece Nad Dzieckiem Niepenosprawnym I W Jego Wychowaniu
  ''978-83-7395-451-9Arkadiusz NowakRoasliny Ustnepujnace I Rzadkie W Siedliskach Antropogenicznych Aslnaska
2011978-83-7395-452-6Uniwersytet OpolskiThe Dream
2012978-83-7395-482-3Maja KrasuckaProdukty I Usugi Finansowe Dla Gospodarstw Domowych W Polsce