Bolszewizm a historia: Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów (Polish Edition)

by Rafal Stobiecki

ISBN: 978-83-7171-191-6

ISBN-10: 83-7171-191-3

Wydawn. Uniwersytetu Łódziego · 1998