Postmodernizm paradygmat nowej kultury (Polish Edition)

by Maciej Świerkocki

ISBN: 978-83-7171-121-3

ISBN-10: 83-7171-121-2

Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego · 1997