Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941

by Albin G±owacki

ISBN: 978-83-7171-110-7

ISBN-10: 83-7171-110-7

Wydawn. Uniwersytetu ¡ódzkiego · 1997