year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1994978-83-7133-000-1Malgorzata ŚcislowiczAspiracje edukacyjne rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci (Polish Edition)
  ''978-83-7133-005-6Ludomir GrzybowskiOpis powstania polskiego w roku 1863 i 1864 w województwie krakowskim (Polish Edition)
  ''978-83-7133-006-3Jerzy PająkKonspiracyjne życie polityczne w Staropolskim Okręgu Przemyslowym: Baza spoleczna, przejawy, zasięg oddzialywania sil politycznych 1882-1904 (Polish Edition)
  ''978-83-7133-009-4Kazimierz LucinskiRozhdenie, formirovanie i razvitie russkoi terminologii kosmonavtiki =: Narodziny, kszta±towanie sie i rozwój rosyjskiej terminologii kosmonautycznej
  ''978-83-7133-011-7Irena SzypulowaPiesń szkolna: Jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku (Polish Edition)
1994978-83-7133-013-1Józef ŁawnikDzialalność Komunistycznej Partii Polski w województwie kieleckim w latach 1926-1938 (Polish Edition)
  ''978-83-7133-014-8Wokól Kochanowskiego i jego czasów: Materialy sesji naukowej poświęconej kulturze literackiej Malopolski w dobie renesansu: Kielce, 10-11 października 1992 (Polish Edition)
  ''978-83-7133-017-9Zasoby wodne dorzecza Nidy (Polish Edition)
1995978-83-7133-018-6Ireneusz BobrowskiGramatyka opisowa jezyka polskiego: Zarys modelu generatywno-transformacyjnego
  ''978-83-7133-020-9Halina MielickaKultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckiej XIX i XX wieku (Polish Edition)
  ''978-83-7133-022-3Gombrowicz w regionie świętokrzyskim: Materialy sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja-1 czerwca 1994 (Polish Edition)
1995978-83-7133-025-4Marek PrzeniosloRuch "wywrotowy" w województwie kieleckim: 1918-1926 (Polish Edition)
  ''978-83-7133-031-5Jerzy KukulskiSądy gminne w Królestwie Polskim: Studium spoleczno-historyczne (Polish Edition)
  ''978-83-7133-033-9Henryk CudakSzkice z badań nad rodziną (Polish Edition)
  ''978-83-7133-035-3Marek RuszkowskiTeoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego (Polish Edition)
  ''978-83-7133-036-0Janusz DetkaPrzemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego (Polish Edition)
1995978-83-7133-037-7Krzysztof JaworskiBruno Jasieński w sowieckim więzieniu: Aresztowanie, wyrok, śmierć (Polish Edition)
1996978-83-7133-042-1Danuta AdamczykPolskie spoleczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej (Polish Edition)
1995978-83-7133-043-8Barbara GierszewskaCzasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku (Polish Edition)
1996978-83-7133-050-6Józef ŁawnikPolska Partia Socjalistyczna w województwie kieleckim w latach 1918-1939 w świetle materialów administracji państwowej: Stan organizacyjny (Polish Edition)
  ''978-83-7133-052-0Jacek WijaczkaAsverus von Brandt, 1509-1559: Życie i dzialalność dyplomatyczna w slużbie księcia Albrechta pruskiego (Polish Edition)
  ''978-83-7133-056-8Rzeczpospolita w latach potopu (Prace Instytutu Historii Wyzszej Szko±y Pedagogicznej w Kielcach)
  ''978-83-7133-057-5Czeslaw ErberDzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-1865 (Polish Edition)
  ''978-83-7133-059-9Stefan IwaniakZiemiańskie dobra kulturowe w województwie kieleckim: 1944-1946 (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
1997978-83-7133-062-9Danuta HombekWydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794: Studium bibliograficzne (Polish Edition)
1997978-83-7133-065-0Marek RuszkowskiGlówne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego (Polish Edition)
  ''978-83-7133-070-4Danuta AdamczykInstytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej: 1892/1893-1948 (Polish Edition)
  ''978-83-7133-073-5Iwona MitykInne spojrzenie: Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji: Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zielinski
1998978-83-7133-074-2Józef RokosznyDiariusz wielkiej wojny: 1914-1915 (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
1997978-83-7133-076-6Wanda DróżkaMlode pokolenie nauczycieli: Studium autobiografii mlodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych (Polish Edition)
  ''978-83-7133-078-0Bronislaw ZaleskiBronislawa Zaleskiego i Kajetana Cieszkowskiego nieznane relacje o powstaniu styczniowym (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
  ''978-83-7133-079-7Ma±gorzata MarcjanikPolska grzecznosc jezykowa
1998978-83-7133-080-3Miroslaw WójcikCzlowiek-nikt: Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen (Polish Edition)
1998978-83-7133-081-0Elżbieta TrafialekŻycie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych: Studium teoretyczno-diagnostyczne (Polish Edition)
1997978-83-7133-083-4Kazimiera LisSatyra i filozofia w poszukiwaniach artystycznych Wlodzimierza F. Odojewskiego: Z badań nad literaturą rosyjską epoki romantycznej (Polish Edition)
1998978-83-7133-085-8Mieczyslaw B MarkowskiSpoleczeństwo wojeództwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 (Polish Edition)
  ''978-83-7133-091-9Jacek WijaczkaStosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania Cesarza Karola V (1519-1559) (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
  ''978-83-7133-099-5Miasteczko polskie w XIX-XX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe (Polish Edition)
  ''978-83-7133-100-8Elżbieta Trela-MazurSowietyzacja oświaty w Malopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941 (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Russian Edition)
  ''978-83-7133-104-6Kazimiera LisRomantycy: Powinowactwa rosyjsko-europejskie (Polish Edition)
1998978-83-7133-105-3Jadwiga MuszyńskaŻydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku: Studium osadnicze (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
1999978-83-7133-106-0Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (Polish Edition)
  ''978-83-7133-109-1Joanna SenderskaZaleznosci miedzy schematami zdan a struktura wiersza Jana Kochanowskiego
  ''978-83-7133-113-8Jan PaclawskiPowieści i eseje Juliana Stryjkowskiego (Polish Edition)
  ''978-83-7133-115-2Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego: W świetle tajnych raportów naczelników Warszawskiego Okręgu Żandarmerii z lat 1867-1872 i 1878 (Prace ... Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
  ''978-83-7133-120-6Hanna Wójcik-ŁaganNauczyciele historii szkól średnich i powszechnych w latach 1918-1939: Ksztalcenie, doksztalcanie, doskonalenie (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
1999978-83-7133-121-3Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915 (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Kielcach) (Polish Edition)
2000978-83-7133-122-0Marek RuszkowskiO stylu prozy polskiej XX wieku: Zbiór studiów (Polish Edition)
  ''978-83-7133-129-9Kazimierz WardaSzkice z dziejów szkó± krzemienieckich: Biblioteki liceum, ich zasoby i losy
  ''978-83-7133-133-6Kazimierz LucińskiAnglicyzmy w języku polskim i rosyjskim (Polish Edition)
  ''978-83-7133-137-4Irena Szypu±owaMuzyka w poezji wieszczów
2001978-83-7133-139-8Joanna Nowakowska-OzdobaProza Aleksandra Bestużewa-Marlinskiego w okresie zeslania: 1829-1837 (Polish Edition)
2002978-83-7133-163-3Emil Zegadlowicz · Miroslaw WojcikEmil Zegadlowicz, Stefan Zechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja 1936-1944
  ''978-83-7133-169-5Marek FiguraReformowanie Unii Europejskiej (W Kregu Traktatu Nicejskiego): Materiay Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej
2003978-83-7133-191-6Zbigniew GoralskiEt Quorum Pars Magna Fui--: Ksiega Pamiatkowa Poswiecona Profesorowi Zbigniewowi Janowi Goralskiemu
2003978-83-7133-192-3Kieleccy Bohaterowie 1905-1907: Relacje Jana Partyki, Piotra Wislickiego I Cecylii Stodokiewicz-Fioek
  ''978-83-7133-197-8Stefan Jerzy RittelKomunikacja Polityczna: Dyskurs Polityczny. Jezyk W Przestrzeni Politycznej
  ''978-83-7133-198-5Alicja GaczynskaAkty Odmowy We Wspoczesnym Jezyku Polskim
  ''978-83-7133-204-3Krzysztof JaworskiBruno Jasienski W Paryzu: 1925-1929
  ''978-83-7133-216-6Punkt Zborny: Obraz Koscioa Katolickiego W Polsce W Tekstach Publicznych Z Lat 1970-1989
2003978-83-7133-219-7Marek PrzeniosoChopi Krolestwa Polskiego W Latach 1914-1918
2004978-83-7133-232-6Wielojezycznosc W Perspektywie Stylistyki I Poetyki
  ''978-83-7133-234-0Ze Wspoczesnej Literatury Swietokrzyskiej: Sylwetki Pisarzy
  ''978-83-7133-239-5Mittelalterliche Musik Im Deutschen Sprachgebiet: Hilfsmaterial Zur Kulturkunde Des Deutschsprachigen Raumes
  ''978-83-7133-241-8Przez " Swiat Modych " Do Literatury: O Prozie Janusza Domagalika
  ''978-83-7133-251-7Zwierzchnicy Rzadowych, Meskich Szko Srednich W Krolestwie Polskim W Latach 1833-1862
2005978-83-7133-258-6Spektakle Pamieci: O Polskiej Prozie Autobiograficznej Pierwszej Poowy XX Wieku
2005978-83-7133-263-0Wies W Polsce Ludowej
  ''978-83-7133-266-1Pan Na Gorzeniu
  ''978-83-7133-271-5Powstanie Styczniowe 1863-1864: Walka I Uczestnicy, Represje I Wygnanie, Historiografia I Tradycja
2006978-83-7133-311-8Andrzej DiniejkoExistential and Social Perspectives in Thomas Hardy's Novels
978-83-7133-313-2Literatura I Zycie Artystyczne XIX I XX Wieku: Prace Ofiarowane Profesorowi Zdzisawowi Jerzemu Adamczykowi W Roku Jubileuszu
2007978-83-7133-326-2Grazyna LegutkoBojownicy Polskiej Sprawy: Wacaw Sieroszewski I Gustaw Daniowski Wobec Mysli I Czynu Jozefa Pisudskiego: Wybor Materiaow Z Lat 1898-1943
2011978-83-7133-477-1Jolanta Chwastyk-KowalczykKatyn, Dipisi, Pkpr: Na Lamach Polskich Czasopism Uchodzczych (Polish)
2012978-83-7133-485-6Jerzy Z. PajakOd autonomii do niepodleglosci
  ''978-83-7133-498-6Tadeusz KakO Tadeuszu Rozewiczu: Studia I Szkice
2003978-83-7133-801-4Adam MassalskiNauka I Oswiata a Spoecznosci Lokalne Na Ziemiach Polskich W XIX I XX Wieku: Prace Ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu W Szescdziesiata Roczni
  ''978-83-7133-806-9Proza Literacka Jerzego Putramenta

imprints found for this ISBN range: Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego · Wydawn. Akademii Swietokrzyskiej · Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego · Wyzsza Szko±a Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego · Wyższa Szkola Pedagogiczna · Wydawn. Akademii Swietokrzyskiej Im. Jana Koc · Wydawn. Akademii Świętokrzyskiej · Wyzsza Szko±a Pedagogiczna · W U H-P Jana Kochanowskiego · Wydawn. Akademiiswietokrzyskiej · Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej · Wydawn. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego · Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego · Akademia Swietokrzyska im. Jana Kochanowskiego · Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego