year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1992978-83-7096-000-1Wojciech TomasikOd Bally'ego do Banfield, i dalej: Sześć rozpraw o "Mowie pozornie zależnej" (Polish Edition)
1993978-83-7096-005-6Bogumila KosmanowaJózef Ignacy Kraszewski a Wielkopolska (Polish Edition)
  ''978-83-7096-013-1Przymus germanizacyjny na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945: Materialy z konferencji (Polish Edition)
  ''978-83-7096-016-2Łucja Maria SzewczykNazewnictwo literackie w twórczości Adama Mickiewicza (Polish Edition)
  ''978-83-7096-019-3Krajobraz ekologiczny: Materia±y z II konferencji zorganizowanej przez Katedre Ochrony Srodowiska WSP w Bydgoszczy, Sucha koto Klonowa, 28-30 listopada 1991 r
  ''978-83-7096-020-9Jolanta MędelskaJęzyk polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku (Polish Edition)
1993978-83-7096-021-6Teresa SoltysiakMlodzież o podkulturach (Polish Edition)
  ''978-83-7096-032-2Wiktor SzymaniakRola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych: Studium z dziejów dyplomacji Prus Książęcych w Polsce w latach 1525-1548 (Polish Edition)
  ''978-83-7096-036-0Mlodzież o patologii spolecznej i jej niektórych zjawiskach: Alkoholizmie, narkomanii, prostytucji (Polish Edition)
  ''978-83-7096-038-4Jerzy KoniecznyZ problemów życia literackiego na obszarze zaboru pruskiego w XIX i XX wieku: Studia i szkice (Polish Edition)
  ''978-83-7096-039-1Grzegorz GromadzkiGroups of automorphisms of compact Riemann and Klein surfaces
1994978-83-7096-043-8Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce: Materialy z konferenci naukowej w Zaciszu k.Tucholi, w dniach 3-4 grudnia 1992 roku (Polish Edition)
1993978-83-7096-044-5Morze w imperium Rzymu: Materialy z konferencji naukowej Wojenne i pokojowe aspekty rzymskiej dzialalności na morzach, WSP w Bydgoszczy 3-4.05.1993 r (Polish Edition)
1993978-83-7096-048-3Lidia WiśniewskaŚwiat, twórca, tekst: Z problematyki nowej powieści (Polish Edition)
1992978-83-7096-056-8Joanna Mianowska[Vosprii͡a︡tie russkoĭ prozy o voĭne v Polʹshe 60-ye-80-ye gody] =: Recepcja rosyjskiej prozy o wojnie w Polsce 60-80 lata (vol. 1: Rozprawy / Uniwersytet Mikolaja Kopernika) (Russian Edition)
1994978-83-7096-063-6Powstanie kościuszkowskie na Kujawach i Pomorzu Gdańskim (Polish Edition)
  ''978-83-7096-067-4Marian PawlakReformacja i kontrreformacja w Elblągu w XVI-XVIII wieku (Polish Edition)
  ''978-83-7096-072-8Krzysztof KalkaSprawiedliwość i sprawności spoleczne wedlug św. Tomasza z Akwinu (Polish Edition)
  ''978-83-7096-073-5Edukacja techniczna mlodzieży szkól ogólnoksztalcących i zawodowych: Materialy z I międzynarodowej konferencji naukowej w Zaciszu kolo Bydgoszczy ... General and Vocation Schools (Polish Edition)
  ''978-83-7096-075-9Edukacja nieszkolna (równolegla) w warunkach przemian w Polsce (Polish Edition)
1994978-83-7096-079-7Krystyna Marzec-HolkaDezintegracja malżeństw zawartych za zgodą sądu (Polish Edition)
  ''978-83-7096-081-0Jan Ryszard BlachnioIdealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863 (Polish Edition)
1995978-83-7096-083-4Halina BartwickaMoże się pan na mnie polożyć--: Slowniczek dyferencjalny wspólczesnego pólnocnokresowego dialektu kulturalnego i języka ogólnopolskiego (Polish Edition)
1994978-83-7096-084-1Slawomir ZonenbergKronika Wiganda z Marburga (Polish Edition)
  ''978-83-7096-085-8Anna Majmieskulow[Peredelkino Borisa Pasternaka: Razbor t͡s︡ikla] = Pieriedielkino Borysa Pasternaka: analiza cyklu (Russian Edition)
  ''978-83-7096-087-2Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX: Materialy z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania: czerwiec 1993 r (Polish Edition)
  ''978-83-7096-089-6Patologia spoleczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski: Materialy ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki ... w dniach 25-26 maja 1993 r (Polish Edition)
1994978-83-7096-092-6Aleksander LasikZaloga SS w KL Auschwitz w latach 1940-1945 (Polish Edition)
  ''978-83-7096-098-8Krystyna Marzec-HolkaInstytucja spolecznych kuratorów sądowych w świetle badań (Polish Edition)
  ''978-83-7096-100-8Krzysztof JakubiakWychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji: Ksztaltowanie i upowszechnianie w periodycznych wydawnictwach spoleczno-kulturalnych i pedagogicznych (Polish Edition)
1995978-83-7096-106-0Andrzej ChruszczynskiGeniusz grafomanii: Rzecz o Antonim Ferdynandzie Ossendowskim
  ''978-83-7096-107-7Adam SudolPolska na szachownicy wielkich mocarstw: Sprawa polska w tajnej korespondencji dyplomatycznej, 1941-1945 (Polish Edition)
  ''978-83-7096-109-1Andrzej ZaćmińskiDzialalność zagraniczna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970 (Polish Edition)
1995978-83-7096-110-7O nowa koncepcje nauczania jezyka polskiego
  ''978-83-7096-118-3Materialy XVII Konferencji Mlodych Językoznawców-Dydaktyków: Bydgoszcz-Wenecja 22-24 maja 1990 (Polish Edition)
  ''978-83-7096-120-6Joanna Mianowska[Pisateli russkogo zarubezhʹi͡a︡: "tretʹi͡a︡ volna" ėmigrat͡s︡ii: proza: bibliograficheskiĭ ukazatelʹ (Russian Edition)
  ''978-83-7096-121-3Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939-1945 i jej powojenne losy: Materialy z konferencji (Polish Edition)
1996978-83-7096-126-8Maria Czaplicka-NiedbalskaNazwiska mieszkańców Bydgoszczy: Od II pol. XV w. do I pol. XVIII w (Polish Edition)
1995978-83-7096-130-5Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych (Polish Edition)
  ''978-83-7096-131-2Pedagogiczna relacja rodzina-szkola: Dylematy czasu przemian (Polish Edition)
1995978-83-7096-134-3Pedagogika ogólna: Tradycja-teraźniejszość-nowe wyzwania: materialy pokonferencyjne (Polish Edition)
  ''978-83-7096-138-1Rozwijający się czlowiek w zmieniającym się świecie: Materialy z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych (Polish Edition)
1996978-83-7096-141-1Jacek WoźnySymbolika wody w pradziejach Polski (Polish Edition)
  ''978-83-7096-142-8Janusz Ostoja-ZagórskiNajstarsze dzieje ziem polskich (Polish Edition)
  ''978-83-7096-143-5Eugenia SlawińskaKoncepcje i rozwój literatury dla ludu w latach 1773-1863 (Polish Edition)
1995978-83-7096-144-2Zjawiska patologii spolecznej: Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy: materialy ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę ... w dniach 8-9 maja 1995 r (Polish Edition)
1997978-83-7096-146-6Marcin KwiatkowskiPisma: Edycje królewieckie 1564-1577 (Polish Edition)
1996978-83-7096-148-0Iwona StrachanowskaCzynniki determinujące wybór języków obcych przez mlodzież szkolną (Polish Edition)
  ''978-83-7096-149-7Jacek MaciejewskiDzialalność kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa wloclawskiego w latach 1300-1323 (Polish Edition)
1996978-83-7096-150-3Jolanta MedelskaJezyk Jana Ciechanowicza: Przyczynek do dziejów polszczyzny na radzieckiej Litwie
  ''978-83-7096-152-7Miroslaw Adam DerdowskiPrzekleństwo mowie: O twórczości Bronislawa Przyluskiego (Polish Edition)
1997978-83-7096-160-2Joanna MianowskaAntologia rosyjskiej prozy emigracyjnej: Pierwsza i trzecia fala emigracji (Russian Edition)
1996978-83-7096-163-3Zygmunt ZbyrowskiBorys Pasternak: Życie i twórczość (Polish Edition)
1997978-83-7096-165-7Janusz K GolińskiOkolice trwogi: Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski (Z prac Zakladu Literatury Dawnej Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Bydgoszczy) (Polish Edition)
  ''978-83-7096-166-4Adam SudolPoczątki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Jesień 1939 roku: wybrane problemy polityczne i organizacyjne (Polish Edition)
  ''978-83-7096-168-8Roman T MarchwińskiGeografia Polski Marcina Kromera (Polish Edition)
1996978-83-7096-174-9Juliusz JundzillRodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II wieku: Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian (Polish Edition)
  ''978-83-7096-175-6Bydgoszcz: 650 lat praw miejskich: zbiór artykulów (Polish Edition)
1996978-83-7096-176-3Dariusz Tomasz LebiodaMickiewicz--wyobraźnia i żywiol (Polish Edition)
1998978-83-7096-177-0Promotio historica: Zbiór prac adiunktów Instytutu Historii Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Bydgoszczy (Polish Edition)
1997978-83-7096-178-7Barbara Janiszewska-MincerStosunki polsko-niemieckie w latach 1515-1772: Wybrane zagadnienia (Polish Edition)
  ''978-83-7096-180-0Maria PajakowskaS±ownictwo kociewskie a kultura ludowa: Wybrane zagadnienia z zakresu s±ownictwa gwarowego, wyrazajacego sady wartosciujace o cz±owieku
  ''978-83-7096-195-4Bogumila KosmanowaEdward Raczyński czlowiek i dzielo (Polish Edition)
  ''978-83-7096-198-5Andrzej TopijLudność niemiecka wobec rusyfikacji guberni baltyckich, 1882-1905 (Polish Edition)
  ''978-83-7096-200-5Andrzej TarczyńskiKodeks i pistolet: O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce (Polish Edition)
1998978-83-7096-205-0Andrzej ChruszczyńskiIntensywizm i autentyzm: 1918-1956 (Polish Edition)
1998978-83-7096-207-4Mieczys±aw JankowiakMisterium Dionizosa: Ironiczny dialog Wyspianskiego z romantyzmem
1997978-83-7096-210-4Ewa FryskaKilka rozpraw filologicznych (Polish Edition)
1998978-83-7096-213-5Varia linguistica (Polish Edition)
1997978-83-7096-217-3Rok 1807 na Krajnie i Pomorzu: Tradycje Legionów Polskich J.H. Dabrowskiego w jednostkach Wojska Polskiego
  ''978-83-7096-219-7Witold BrzezinskiWyzsza szkola pedagogiczna w bydgoszczy.
1998978-83-7096-226-5Teresa PluskotaNazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w: Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego (Polish Edition)
1997978-83-7096-229-6Maksymilian GrzegorzPomorze Gdańskie pod rządami Zakonu krzyżackiego w latach 1308-1466 (Polish Edition)
1998978-83-7096-230-2Joanna MianowskaLiteratura russkogo zarubezhʹi͡a︡ i "vozvrashchennai͡a︡" v obrazt͡s︡akh i s kommentarii͡a︡mi (Russian Edition)
  ''978-83-7096-235-7Bogumila KosmanowaKraszewski mniej znany: Studia i szkice (Polish Edition)
1997978-83-7096-240-1Jacek KnopekPolacy w Grecji: Historia i wspólczesność (Polish Edition)
  ''978-83-7096-241-8Wśród pisarzy oświecenia: Studia i portrety (Polish Edition)
1998978-83-7096-243-2Zenon GrabarczykSlownik samochodowy: Polsko-angielski, angielsko-polski (Polish Edition)
  ''978-83-7096-250-0Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej (Polish Edition)
1998978-83-7096-253-1Renata ZiemińskaEpistemologia Rodericka M. Chisholma (Polish Edition)
  ''978-83-7096-255-5Mieczyslaw ŁojekMieczyslawa Mitera-Dobrowolska: Wzór polonistki na dziś i na jutro (Polish Edition)
  ''978-83-7096-256-2Adam SudolKarol Poznański: Ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej: zarys ważniejszych dokonań (Polish Edition)
  ''978-83-7096-261-6Urszula Wójcicka[Russkai͡a︡ literatura XVIII veka: Ėvoli͡u︡t͡s︡ii͡a︡ zhanrov] (Russian Edition)
1999978-83-7096-265-4Jan Ryszard BlachnioBiblioteka warszawska: Forum polskiej filozofii w latach 1841-1915 (Polish Edition)
1998978-83-7096-268-5Jozef Banaszak and Ludmila RomasenkoMegachilid Bees of Europe: Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae
  ''978-83-7096-270-8Andrzej PapuzińskiŻycie-nauka-ekologia: Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii (Polish Edition)
1998978-83-7096-273-9Wspólczesne przemiany ksztalcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-7096-276-0Ma±gorzata Kowalczyk-JamnickaSpo±eczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce
1999978-83-7096-277-7Wartości w edukacji historycznej (Polish Edition)
1998978-83-7096-281-4Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939 (Polish Edition)
1999978-83-7096-282-1Jolanta MędelskaJęzyk "Prawdy Wileńskiej": Pólnocnokresowa polszczyzna kulturalna w początkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny (Polish Edition)
  ''978-83-7096-283-8Stan zalożony i rzeczywisty przemian w pracy nauczyciela i szkoly: Materialy z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki w listopadzie 1997 roku (Polish Edition)
  ''978-83-7096-288-3Joanna MianowskaMir Vadima Sidura
  ''978-83-7096-289-0Partnerka, matka, opiekunka: Status kobiety w starożytności i średniowieczu (Polish Edition)
1999978-83-7096-291-3Zdzislaw BiegańskiMniejszość żydowska w Bydgoszczy: 1920-1939 (Polish Edition)
  ''978-83-7096-294-4Kobiety w literaturze: Materialy z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity": Bydgoszcz, 3-5 listopada 1998 roku (Polish Edition)
  ''978-83-7096-295-1Lidia WiśniewskaMiędzy biegunami i na pograniczu: O Bialym malżeństwie Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta (Polish Edition)
  ''978-83-7096-298-2Malgorzata Żak-ŚwięcickaKreacja dialogu potocznego we wspólczesnej polskiej prozie dla mlodzieży (Polish Edition)
  ''978-83-7096-303-3Administracja, ludność, gospodarka, kultura i oświata na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy w świetle niemieckich dokumentów z 1944 r (Documenta occupationis) (German Edition)
1999978-83-7096-310-1Stanislawa ChojnackaMożliwość a warunek: Analiza znaczeniowa wybranych środków leksykalnych w języku polskim i rosyjskim (Polish Edition)
  ''978-83-7096-311-8Hanna DziechcinskaPamietniki czasów saskich: Od sentymentalizmu do sensualizmu (Z prac Zak±adu Literatury Dawnej Wyzszej Szko±y Pedagogicznej w Bydgoszczy)
2000978-83-7096-319-4Jolanta MędelskaJęzyk polskiej prasy wileńskiej: 1945-1979 (Polish Edition)
  ''978-83-7096-324-8Polszczyzna stara i nowa (Polish Edition)
  ''978-83-7096-326-2Rola ksiazki w integracji ziem polskich w XIX w
  ''978-83-7096-334-7Halina BartwickaRosyjski język potoczny: Slownictwo (Polish Edition)
2000978-83-7096-338-5Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze: Materialy z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, 15-17 czerwca 1998, Bydgoszcz-Pieczyska (Polish Edition)
  ''978-83-7096-339-2Yu. A. Pesenko · J. Banaszak · V. G. Radchenko · T. CierzniakBees of the Family Halictidae Excluding Sphecodes of Poland: Taxonomy, Ecology, Bionomics
  ''978-83-7096-349-1Historiograficzna prognoza 2000: Stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich (Polish Edition)
2001978-83-7096-361-3Polonia wloska: Slownik Polaków i instytucji polskich we Wloszech (Polish Edition)
2000978-83-7096-370-5Witold StankowskiNiemcy na Pomorzu Gdanskim i Kujawach w latach 1944/45-1950: Ucieczka, zycie codzienne, wysiedlenie
2001978-83-7096-389-7Joanna Mianowska[Neizvestnye stranit͡s︡y literatury tretʹeĭ volny russkoĭ ėmigrat͡s︡ii: Aleksandr Minchin: proza zhizni (Russian Edition)
  ''978-83-7096-398-9Anna Krawczyk-TyrpaTabu w dialektach polskich
2002978-83-7096-403-0Jan WaskanPolskie spory polityczne XX wieku
  ''978-83-7096-409-2Ksztalcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy (Polish Edition)
2003978-83-7096-485-6Danuta M. LebiodaRomantycy I Kapani: Hierofania, Teofania, Swietosc
2009978-83-7096-488-7Akademia Bydgoska Im Kazimierza WielkiegPolszczyzna Bydgoszczan: Historia I Wspoczesnosc
2003978-83-7096-490-0Jezyk Kazan Ksiedza Piotra Skargi: Grafia I Ortografia, Fonetyka Z Fonologia, Fleksja, Skadnia
2003978-83-7096-493-1Literatura W Kregu Wartosci: Materiay Z VI Sesji Z Cyklu " Swiat Jeden, Ale Nie Jednolity ": Bydgoszcz, 21-23 Pazdziernika 2002 Roku
2004978-83-7096-498-6W Poszukiwaniu Syntezy: Miedzy Wiara a Rozumem
2003978-83-7096-501-3Andrzej ZacminskiEmigracja Polska W Wielkiej Brytanii Wobec Mozliwosci Wybuchu III Wojny Swiatowej 1945-1954
2004978-83-7096-506-8Shakir KitabWybrane Zagadnienia Klasycznego Ustroju Politycznego W Islamie: Skrypt Dla Studentow Politologii, Religioznawstwa Oraz Orientalistyki
  ''978-83-7096-517-4Studia Uniwersyteckie Malborczykow Do 1773 Roku
  ''978-83-7096-520-4Idee Europy: Wybor Tekstow
  ''978-83-7096-523-5Fonetyka Wczoraj I Dzis: Ewolucja Wiedzy Fonetycznej: W Opracowaniach I Podrecznikach Gramatyki Dla Szko Srednich Okresu Miedzywojennego (Na Tl
  ''978-83-7096-532-7Nauczanie Domowe Dzieci Polskich Od XVIII Do XX Wieku: Zbior Studiow
2005978-83-7096-534-1Edukacja Kreatywna
2005978-83-7096-536-5Zagrozenia W Wychowaniu I Socjalizacji Modziezy Oraz Mozliwosci Ich Przezwyciezania
  ''978-83-7096-538-9Historia Filozofii Panstwa I Prawa
2004978-83-7096-539-6Edukacja Wczesnoszkolna I Przedszkolna W Warunkach Przemian Poczatku XXI Wieku
2005978-83-7096-550-1Bezpieczenstwo Czowieka I Zbiorowosci Spoecznych
  ''978-83-7096-553-2Od Platona Do Beardsleya: Drogi Estetycznej Metakrytyki
  ''978-83-7096-559-4Za Murem: Polszczyzna Wydawnictw Publikowanych W Republice Litewskiej W Latach 1919-1940 (Na Tle Ogolnopolskim I Ponocnokresowym
  ''978-83-7096-560-0Ewolucja " Ogolnosci " W Dyskursach Pedagogicznych
978-83-7096-561-7Urszula WojcickaIz istorii russkoi kultury: istoki khristianskoĭ... by Urszula Wójcicka Iz istorii russkoĭ kult̆ury: istoki khristianskoĭ tradit︠s︡ii = Z dziejów kultury rosyjskiej: u źrodel tradycji chrześcijańskiej
2006978-83-7096-564-8Grazyna SawickaJezyk a Konwencja
2006978-83-7096-567-9Anna Jakubowicz-BryxKompetencje Leksykalne Uczniow W Edukacji Wczesnoszkolnej
  ''978-83-7096-569-3Wojciech TorzewskiZycie i rozumienie
  ''978-83-7096-598-3Ewa FilipiakWspoczesne Problemy Nauk Pedagogicznych W Wybranych Krajach Europy Srodkowowschodniej
  ''978-83-7096-599-0Piotr ZwierzchowskiFilmowe Fascynacje
  ''978-83-7096-600-3Lidia WisniewskaLiterackie Drogi Wobec Mitu
2006978-83-7096-601-0Piotr CyciuraRola Historii Filozofii W Punkcie Wyjscia Metafizyki: Na Podstawie Tekstow Swietego Tomasza Z Akwinu Oraz Arystotelesa
  ''978-83-7096-607-2Magorzata Zak-SwiecickaMiasto: Przestrzen Zroznicowana Jezykowo, Kulturowo I Spoecznie
2007978-83-7096-611-9Ryszard MordarskiKlasyczny racjonalizm polityczny w ujeciu Leo Straussa
  ''978-83-7096-612-6Joanna MianowskaLiteratura Russkogo Zarubezh'ia V Obraz'tsakh I S Kommentari'iami =: Rosyjska Literatura Emigracyjna W Komentarzach
2008978-83-7096-658-4Joanna RajangDojrzewanie do asertywnosci
978-83-7096-670-6Marian Pawlak · Jerzy SerczykPodstawy badan historycznych: Skrypt dla studentów I roku historii
2010978-83-7096-747-5Jarosaw NoconMiedzy Tradycja a Modernizacja: Przeobrazenia Badan Politologicznych W Swietle Neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra
2011978-83-7096-784-0Agnieszka Gonebiowska-SuchorskaDziewczne Prznedzie Pan Baog Nitki Daje: O Spaojnoasci Ludowej Wizji Aswiata
  ''978-83-7096-800-7Danuta Jastrznebska-GolonkaKonceptualizacja Aswiata Przedstawionego W Jnezyku Najnowszego Przekadu Tekstaow Hansa Christiana Andersena
  ''978-83-7096-803-8Dariusz Tomasz LebiodaKrasianski Gigantomachia: Studium Romantycznego Monumentalizmu I Tytanizmu
2011978-83-7096-805-2Ryszarda CierzniewskaWokao Przemian Akademickiego Asrodowiska Pedagogaow W Polsce: Ostatnia Dekada XX Wieku-Pocznatek XXI Wieku
  ''978-83-7096-807-6Jacek MaciejewskiKazimierz Wielki I Jego Paanstwo: W Siedemsetnna Rocznicne Urodzin Ostatniego Piasta Na Tronie Polskim
  ''978-83-7096-816-8Piotr ZwierzchowskiKino Polskie Wczoraj I Dzias
  ''978-83-7096-820-5Artur LaskaDwadzieascia Lat Po--: Stan I Perspektywy Polskiej Demokracji
  ''978-83-7096-832-8Jacek MaciejewskiDialog Czy Konfrontacja?: Interdyscyplinarne Studium Nad Wybranymi Metodami Rozwinazywania Konfliktaow
2012978-83-7096-833-5Aleksandra BachnioStarosc Non Profit: Wolontariat Na Uniwersytetach Trzeciego Wieku W Polsce I Na Swiecie

imprints found for this ISBN range: Wydawn. Uczelniane WSP w Bydgoszczy · Wyższa Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy · Wydawn. Akademii Bydgoskiej · Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego · Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Bydgoszczy · Wyższa Szkola Pedagogiczna · Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego · Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoly Pedagogicznej · Wydawnictwo Uczelniane WSP · Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego · WSP · Wydawn. Uczelniane Akademii Bydgoskiej Im. Ka · Wydawn. Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Bydgoszczy · Wydawn. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego · Bydgoszcz, · Wydawn. WSP · WSP w Bydgoszczy · Wydawn. Uniwersytetu · Wydaw. Uczelniane WSP · Wydawn. Uczelniane WSP · Wydawnictwo Uczelniane · Instytut Zachodni w Poznaniu · Pedagogical University of Bydgoszcz · Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy · Wyzsza Szko±a Pedagogiczna w Bydgoszczy · Vyshchai͡a︡ shkola pedegog. v Bydgoshche · Akademia Bydgoska Im. Kazimierza Wielkiego · Vysshaia pedagogicheskaia shkola v Bydgoshche · Wydawn. Uczelniane Wyzszej Szko±y Pedagogicznej · Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego · Wydawn. Uczelniane Wyzszej Szko±y Pedagogicznej w Bydgoszczy · Wydawn. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego